Żegnamy Stanisława Andrzeja Ziębę - wieloletniego działacza komitetu rolnictwa KIG

11.07.2024

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Stanisław Andrzej Zięba

polski polityk, doktor habilitowany, inżynier rolnik,

minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej.

Aktywnie działał w organach statutowych Krajowej Izby Gospodarczej jako działacz komitetu rolnictwa Krajowej Izby Gospodarczej.


Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Władze KIG oraz koleżanki i koledzy z Krajowej Izby Gospodarczej


 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.