• A A A

Zielona Stocznia. Projekt Krajowej Izby Gospodarczej nabiera tempa

26.09.2019

Pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej zakład recyklingu statków, czyli „Zielona Stocznia”, rozpocznie prace w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
W poniedziałek, 23 września, w siedzibie Stoczni Szczecińskiej odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. projektu „Zielona stocznia w Polsce”. W spotkaniu uczestniczył Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk. Szef resortu zapewnia, że zakład recyklingu statków ruszy w ciągu najbliższych miesięcy, najprawdopodobniej w styczniu 2020 r.

Przypomnijmy, że 1 lipca br. Morska Stocznia Remontowa Gryfia SA oraz Krajowa Izba Gospodarcza zawiązały spółkę celową pod nazwą Zakład Recyklingu Statków Szczecin. To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, która zajmie się cięciem statków wycofanych z eksploatacji.

Według Krzysztofa Kawczyńskiego, szefa projektu „Zielona Stocznia w Polsce” z ramienia KIG, szacuje się, że w Europie na złom trafia około stu statków rocznie. Wszystkie powinny być likwidowane legalnie – a co najważniejsze – w sposób przyjazny dla środowiska.

Warto podkreślić, że zakład recyklingu spełnia wszelkie wymagane standardy międzynarodowe, a w szczególności wymogi Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków (Konwencja z Hongkongu), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz Konwencji bazylejskiej i Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Inwestycja zakłada adaptację i modernizację infrastruktury oraz zaplecza technicznego istniejącej już stoczni. Spółka wprowadzi innowacyjną technologię zarządzania odpadami oraz dekompozycji jednostek pływających.

W II etapie projektu, który ma nastąpić za około 3 lata, przewidywane jest rozszerzenie zakresu działalności stoczni na obiekty inne niż statki, w tym na platformy wiertnicze i wiatraki. Decyzje o uruchomieniu kolejnego etapu projektu będą uzależnione od odpowiedniego poziomu rentowności spółki celowej.

Projekt „Zielona Stocznia w Polsce” jest ważnym elementem rządowej „Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)”.