• A A A

Zmarł Wacław Wasiak, Dyrektor Polskiej Izby Opakowań

21.08.2020

Wacław Wasiak przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora Polskiej Izby Opakowań. Był wybitnym specjalistą, autorem ponad 100 publikacji (monografii, artykułów, analiz i raportów) o przemyśle i rynku opakowań. Jako dyrektor PIO był nie tylko przedstawicielem, ale przede wszystkim przyjacielem ludzi branży opakowań dzielącym się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.