Zmiany personalne w Krajowej Izbie Gospodarczej

13.05.2024

Andrzej Szumowski nowym Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą KIG, Jerzy Drożdż – Szefem Zespołu Doradców w Gabinecie Prezesa KIG [01.05.2024]

 

Andrzej Szumowski, którego kariera w ostatnich latach była nierozerwalnie związana z budowaniem wizerunku Polskiej Wódki na arenie międzynarodowej, zakończył swoją 25-letnią przygodę ze spółką Wyborowa S.A., obejmując funkcję Dyrektora Biura Współpracy z Zagranicą KIG. W tej kluczowej roli Szumowski będzie odpowiedzialny za nadzór nad strategią i działaniami BWzZ mającymi na celu promocję polskiego eksportu i budowanie silnych relacji międzynarodowych. Szumowski przez lata aktywnie uczestniczył w promowaniu polskiej marki, zarówno na forum europejskim, jak i globalnym, będąc aktywnym uczestnikiem kluczowych wydarzeń, jak choćby działania w Parlamencie Europejskim czy Światowej Organizacji Handlu WTO w Genewie.

Jerzy Drożdż, dotychczasowy Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, został mianowany Szefem Zespołu Doradców w Gabinecie Prezesa KIG. Jego bogate doświadczenie i umiejętności w zakresie budowania relacji międzynarodowych będą nieocenione dla realizacji strategicznych celów organizacji. Zmiana stanowiska to także symboliczny moment dla Jerzego Drożdża, gdyż jego nowa rola rozpoczyna się w czasie jubileuszu 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co podkreśla znaczenie polskiej obecności na arenie międzynarodowej.

 

 


Kontakt dla mediów

Katarzyna Wełpa
tel. +48 534 703 070
e-mail: kwelpa@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.