• A A A

Znamy już zwycięzców Konkursu PIAP „Odmrażamy upominki reklamowe”

08.10.2020

Polska Izba Artykułów Promocyjnych w sierpniu br. ogłosiła konkurs na najlepszą kampanię reklamową pod hasłem „Odmrażamy upominki reklamowe”. Konkurs adresowany był do Członków PIAP i wszystkich firm z branży artykułów promocyjnych oraz szeroko pojętej reklamy. PIAP chce dać impuls do pobudzenia reklamowego branży po okresie zamrożenia spowodowanego pandemią.  Koncepcja wyłoniona w konkursie wykreuje kampanię inspirującą marketingowców do wykorzystania upominków reklamowych w aktywnościach promocyjnych. Jury konkursu, w składzie: członkowie Zarządu PIAP (Prezes, 2 Wiceprezesów, 5 Członków Zarządu) oraz dwóch ekspertów niezależnych: Maciej Tesławski oraz Karol Kieżel wyłonili następujących laureatów konkursu:

I miejsce: THE RANGE Radosław Kuleszewicz
II  miejsce:  Ideo Force Sp. z o.o.
III miejsce:  Texet Poland Sp.z o.o.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje.

Zwycięska koncepcja będzie realizowana w kampanii PIAP na przełomie 2020/2021 roku.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 180 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.


Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.