Zróbmy razem biznes: Chiny – Polska

27.07.2021

Webinarium z cyklu „Zróbmy razem biznes”: Prowincja Guangxi (Chiny) – Polska, możliwości współpracy gospodarczej

Zróbmy razem biznes: Chiny – Polska

15 lipca odbyło się webinarium „China (Guangxi) – Poland Business Webinar 2021 and Promotion Conference on the 18th China-ASEAN Expo. Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm z obu krajów, uczestniczyło w nim 148 osób.

Celem seminarium było:

  • zaprezentowanie możliwości współpracy handlowo-gospodarczej pomiędzy Prowincja Guangxi (Płd. Chiny) – Polska
  • prezentacja Targów CAEXPO ASEAN 2021, które są najpoważniejszym wydarzeniem targowym w regionie, skupiającym bardzo licznych wystawców z krajów ASEAN-u oraz Chin.
  • prezentacja polskiego sektora artykułów spożywczych oraz sektora kosmetycznego potencjalnemu odbiorcy chińskiemu.

Otwierając seminarium Arendarski, Prezydent KIG podkreślił, że oba kraje łączy długoletnia, dobra współpraca, a dynamiczny rozwój naszych krajów rodzi coraz to nowe możliwości zwiększenia wzajemnej wymiany handlowej czy inwestycyjnej. Wspomniał, że Polska jako pierwszy kraj europejski uczestniczyła na targach CAEXPO ASEAN w 2019 mając status kraju partnerskiego. Zadeklarował chęć dalszej współpracy KIG z Sekretariatem Caexpo w celu kontynuacji polskiej obecności na targach oraz zacieśnienia kooperacji z prowincją Guangxi.

W trakcie webinarium ze strony polskiej wystąpili również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy I Technologii, który scharakteryzował poziom aktualnych kontaktów gospodarczych oraz perspektywy dalszego jego rozwoju, a przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Unii Producentów Kosmetyków zaprezentowali kolejno polski sektor artykułów spożywczych oraz możliwości sektora kosmetycznego.

Adam Bralczyk, Konsul Generalny RP w Kantonie w swoim wystąpieniu podkreślał jakość i atrakcyjność polskiej oferty eksportowej a także i rzetelność polskich firm jako partnera handlowego. Zostało to poparte wystąpieniami dwóch chińskich praktyków – przedstawicieli firmy handlowej, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami ze współpracy z polskimi dostawcami.

Podczas webinarium polscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z Targami CAEXPO ASEAN, flagową imprezą promocyjną prowincji. Mogli również poznać możliwości oraz korzyści promocyjne i handlowe, jakie stwarza udział w tej imprezie, a także zapoznać się z rozwojem i możliwościami prowincji Guangxi.

Sądząc po liczbie zapytań jakie spływają do nas seminarium, strona chińska jest bardzo zainteresowana podjęciem współpracy w sektorze spożywczym, a nasze webinarium okazało się dużym sukcesem.

Od 28 lipca Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczyna nabór polskich firm do udziału w targach CAEXPO ASEAN 2021, które odbędą się online w dniach 10-13.09.2021.

Seminarium zostało przygotowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, Sekretariat CAEXPO Z Naningu, we współpracy Z Konsulatem RP w Kantonie.

Kontakt
Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 07
email: kkaniewska@kig.pl

 

Zobacz relację z poprzedniego webinarium z cyklu Zróbmy razem biznes: Polska – Wietnam

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.