Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot części opłat drogowych w Niemczech /MAUT/

23.02.2022

Firmy transportowe mogą domagać się odzyskania pieniędzy

Przedsiębiorco z branży transportowej, jeżeli zapłaciłeś opłaty drogowe w Niemczech (MAUT) w okresie od 28 października 2020 roku do 30 września 2021 roku, możesz się ubiegać o ich częściowy zwrot.

Zwrotowi podlegać może część stawki opłaty przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z infrastrukturą za przejazdy we wskazanym wyżej terminie.

Federalne Biuro Transportu Towarowego (BAG) uruchomiło w listopadzie zeszłego roku platformę do składania wniosków. Jest dostępna pod adresem https://antrag-gbbmvi.bund.de/web/eservice-bag-mauterstattung

Roszczeń można dochodzić do końca 2023 roku. Pierwsze zwroty rozpoczną się w kwietniu bieżącego roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.toll-collect.de/pl/ . Strona jest dostępna w polskiej wersji językowej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.