• A A A

Zwrot niemieckich opłat drogowych

09.12.2020

Republika Federalna Niemiec nieprawidłowo obliczyła wysokość opłaty drogowej MAUT dla samochodów ciężarowych za przejazdy na autostradach i drogach w Niemczech.

Zostało to ustalone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z dnia 28.10.2020 roku (C-321/19). Przy obliczaniu stawek opłat drogowych za przejazd, Niemcy od 2010 roku uwzględniali koszty policji drogowej jako bieżące koszty infrastruktury, co jest niezgodnie z art. 7 ust. 9 dyrektywy 1999/62 EG. A zatem stawki opłat za przejazd pobieranych przez Republikę Federalną Niemiec były zawyżone i powinny zostać zwrócone.

Wyrok otwiera drogę firmom transportowym do odzyskania nadpłaconych kwot, które w różnych latach stanowiły od 3,8 do 7 proc. stawki MAUT, a jak pokazują najnowsze szacunki Kancelarii Grau LLP z Hamburga, specjalizującej się w prawie drogowym, w niektórych przypadkach mogą sięgać nawet 10 proc.

Firmy transportowe mogą się ubiegać o zwrot nadpłaconych opłat od Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego. W każdym przypadku można żądać zwrotu nadmiernych opłat za okres od 2017 do 2020 roku. Przy czym za rok 2017 trzeba złożyć wniosek DO KOŃCA 2020. Należy również złożyć wniosek o zwrot kosztów za okresy wstecz aż do 2010 r. Jednakże sytuacja prawna w odniesieniu do tych wcześniejszych okresów nie jest do końca jasna ze względu na ewentualne przedawnienie, tak więc takie roszczenia będą prawdopodobnie musiały zostać wyjaśnione w postępowaniu sądowym – ocenia Mecenas Grau.

Polscy przewoźnicy stanowią największą grupę zagranicznych przedsiębiorstw transportowych poruszających się w tranzycie przez Niemcy i na terenie Niemiec. Ich udział w 2019 wyniósł 16,1%, co bezpośrednio przekłada się na wpływy z MAUT. Te wyniosły w ubiegłym roku prawie 7,5 mld Euro. To oznacza, że tylko za 2019 rok firmy polskie mogą odzyskać nawet 70-80 mln Euro. Jest zatem o co walczyć.

Kancelaria Grau LLP, jeszcze w listopadzie br., złożyła pierwsze wnioski do Federalnego Urzędu ds. Transportu Drogowego i ma już pierwsze doświadczenia. Generalnie wniosek jest dość skomplikowanym dokumentem, zawiera za każdym razem kilkanaście stron z wyliczeniami i dodatkowo jako załączniki tabele Excel nadpłaconych kwot.

W razie pytań prosimy o kontakt z Panią Mecenas Adrianą Grau, LLP pod numerem telefonu +49 40 180 364 020 (w j. polskim) lub drogą mailową adriana.grau@graulaw.eu.

Źródło: Kancelaria Grau LLP, Hamburg, 01.12.2020

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.