Wyniki budownictwa w kwietniu 2019

23.05.2019

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach budownictwa w kwietniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,1% wyższa niż w marcu i jednocześnie o 17,4% wyższa niż przed rokiem.  Wzrost, który wciąż można określać sezonowym (budownictwo wciąż rozkręca się po przerwie zimowej) prezentował się wyraźnie lepiej niż przed rokiem.  Wyniki kwietnia okazały się nieco lepsze od oczekiwanych. Mogły być po części odreagowaniem słabszych niż się spodziewano danych za marzec. Prawdopodobnie miało miejsce pewne przesunięcie realizacji części prac pomiędzy marcem i kwietniem.

Według statystyk oczyszczonych z wpływ czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się o 0,3% wyższa niż w marcu oraz o 14,3% większa niż przed rokiem.

Kwietniowy wzrost sprzedaży wynoszący przeciętnie 7,1% widoczny był we wszystkich trzech aktywnościach budownictwa – w budowie budynków wyniósł 5,8%, budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej 6,2%, najsilniejszy zaś okazał się w robotach budowlanych specjalistycznych 10,1%.

Ponad trzydziestoprocentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym zaobserwowano w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (32,7%). W robotach budowlanych specjalistycznych wzrost roczny sięgnął 18,2%. Najniższym okazał się natomiast wzrost w budowie budynków – wyniósł bowiem 3,9%.

W czterech pierwszych miesiącach roku produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Po trzech miesiącach roku wzrost wynosił 9,4%.

W kwietniu ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły przeciętnie o 0,4% podczas gdy w marcu wzrost cen wyniósł 0,3%. Roczna dynamika cen budowlano-montażowych w kwietniu wzrosła do 3,8% wobec notowanych w marcu 3,7%.

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista KIG
tel. + 48 22 630 97 24
tel. kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.