• A A A

Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców od 1989 roku.

 

Jesteśmy niezależną i największą organizacją biznesu w Polsce – zrzeszamy blisko 160 izb regionalnych, branżowych i bilateralnych. Reprezentujemy interesy polskiego biznesu. Uczestniczymy jako eksperci w procesie tworzenia prawa dotyczącego przedsiębiorców. Pomagamy firmom w rozwijaniu eksportu – organizujemy misje gospodarcze, wyjazdy na targi, szukamy partnerów biznesowych za granicą. Organizujemy wydarzenia – spotkania, konferencje, kongresy – które są przestrzenią dialogu pomiędzy ludźmi biznesu, polityki, nauki, mediów. Angażujemy się w debatę publiczną w sprawach dotyczących gospodarki, innowacji, kierunków rozwoju Polski.

Inicjatywy i projekty

Partnerzy