Bezrobocie w końcu czerwca na poziomie 4,9%

25.07.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818,0 tys. osób i była o 32,2 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 175,4 tys. osób niższa niż przed rokiem.

bezrobocie w marcuCzerwcowe dane okazały się lepsze od naszej prognozy. 

  • Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 93,6 tys. wobec 99,2 tys. w kwietniu i 84,1 tys. w czerwcu roku 2021. 
  • Jednoczenie w czerwcu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 125,8 tys. osób, wobec 126,9 tys. w maju oraz 117,4 tys. w czerwcu roku 2021. 
  • Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni czerwca 96,2 tys. wobec 106,2 tys. w maju i 117,8 tys. przed dwunastoma miesiącami. 
  • Stopa bezrobocia wynosząc w końcu czerwca 4,9% była niższa niż w maju o 0,2 pkt proc. Jednocześnie okazała się być ona o 1,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem lepszym niż w maju, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,0 pkt proc.

Czerwiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia. Jest to związane z dwoma tendencjami. Po pierwsze rozwija się odczuwalny w okresie wiosny i lata popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Po drugie firmy zaczynają intensywniej zatrudniać pracowników, by móc sprostać tegorocznemu poziomowi zamówień.   

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 15 876 tys. osób była w czerwcu wyższa niż przed rokiem o 313 tys. tj. 2,0%. Aktywnych zawodowo było w końcu czerwca 16 693 tys. osób – około 137 tys. i 0,8% więcej niż przed rokiem.  

W najbliższych miesiącach, wraz z dalszym wchodzeniem w okres letni bezrobocie rejestrowane będzie spadać. Lokalne minimum oczekiwane jest tu od sierpnia do października ze stopą bezrobocia prognozowaną na 4,8% przy 805 tys. osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,0% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.  

 

Sprawdź dane z ubiegłego miesiąca >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.