Eksperci KIG o stanie polskiej gospodarki w Comiesięcznym Przeglądzie Makroekonomicznym

10.06.2022

Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki

dane polskiej gospodarki

 

  • PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

W drugim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na 4,3% r/r, a w kwartałach trzecim i czwartym 2022 na 1,8% r/r i 1,9% r/r. Obniżenie dynamiki wzrostu będzie pochodną inflacji zmniejszającej konsumpcję oraz mniejszego popytu na dobra potrzebne do wytwarzania towarów.

  • LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

W kwietniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 24,1 tys. do 878,0 tys. osób. Stopa bezrobocia wyniosła 5,2% i była niższa niż w marcu o 0,2 pkt proc. Przed rokiem w kwietniu stopa bezrobocia wynosiła 6,3%.  W kwietniu przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 6 626,95 PLN. Była więc o 38,69 PLN tj. o 0,6% niższa niż w marcu. Była też o 821,23 PLN i 14,1% wyższa niż w kwietniu poprzedniego roku.

sprawdź także >>> dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022

  • BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku maja Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w marcu. Saldo rachunku obrotów bieżących w marcu 2022 było ujemne i wyniosło -2 972 mln EUR. W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -2 663 mln EUR. Przed rokiem notowano nadwyżkę w wysokości 124 mln EUR.

 

Szczegółowe dane dotyczące polskiej gospodarki, dostępne w formie kompendium – poniżej

Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny 2022 05 31

Download! Monthly Macroeconomic Review in English _2022 05 31

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.