• A A A

Comiesięczny przegląd makroekonomiczny

06.08.2020

Zapraszamy do zapoznania się z comiesięcznym raportem prezentującym najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne od czerwca do końca lipca 2020. Publikacja zawiera też prognozy ekspertów KIG na najbliższe miesiące.

Prezentowane na przestrzeni lipca dane o stanie polskiej gospodarki w czerwcu i maju okazały się istotnie lepsze od zakładanych. Oznacza to, iż z najgłębszej fazy kryzysu wychodzimy nieco szybciej niż spodziewano się w optymistycznych scenariuszach. Mimo to przed nami wciąż kilka trudnych miesięcy. Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej wciąż jest bardzo wysokie.

Pobierz [RAPORT]