Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

31.08.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – lipiec 2022 roku

o sytuacji gospodarczej

 

 

  • W województwie wielkopolskim zanotowano najniższą stopę bezrobocia wynoszącą 2,7%

  • Pracownicy w województwie dolnośląskim otrzymują najwyższe wynagrodzenia w przemyśle – średnio 7 283 PLN.
  • W budownictwie na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć pracujący w województwie mazowieckim – 8 509 PLN

  • W okresie I – VII 2022 roku największy wzrost produkcji odnotowano: w przemyśle – w województwie zachodniopomorskim (o 24,0%), a w budownictwie – w województwie świętokrzyskim (o 85,1%)

 

Bezrobocie

W końcu lipca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 810,2 tys. osób i była o 7,8 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 164,7 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu lipca 4,9% była taka sama jak w czerwcu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w czerwcu, kiedy stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 1,1 pkt proc. Stopa bezrobocia w lipcu 2022 była zgodna z prognozą KIG.

Lipiec zazwyczaj przynosi poprawę w statystykach bezrobocia m.in. w związku z popytem na pracowników sezonowych.

Najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w maju w województwie warmińsko-mazurskim (7,6%), a najniższe w wielkopolskim (2,7%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie styczeń – lipiec 2022 roku przeciętne uposażenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 460 PLN w przemyśle i 6 387 PLN w budownictwie.

W ujęciu rocznym płace w przemyśle wzrosły o 11,8% a w budownictwie o 13,4%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle (za okres I-VII 2022 roku) zanotowano w województwie dolnośląskim – 7 283 PLN. Najniżej pod tym względem plasuje się województwo warmińsko-mazurskie z płacami na poziomie 5 460 PLN.

W budownictwie najwyższe wynagrodzenia otrzymywali w analizowanym okresie pracownicy z województwa mazowieckiego – średnio 8 509 PLN. Najniższe – pracownicy w województwie świętokrzyskim – 4 739 PLN.

 

 Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I – VII 2022 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9%. Wszystkie regiony odnotowały wzrost. Na czele znalazło się województwo zachodniopomorskie (wzrost produkcji o 24,0%). Najwolniej produkcja rosła w województwie dolnośląskim (wzrost o 4,9%).

Wydajność w przemyśle wzrosła przeciętnie o 11,3% w skali całego kraju. We wszystkich województwa zanotowano wzrost – najwyższy w zachodniopomorskim (o 21,7%), a najniższy w dolnośląskim (o 3,8%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła w skali całego kraju o 33,3%. Wzrosty zanotowano we wszystkich regionach na czele z województwem świętokrzyskim (o 85,1%). Wydajność w budownictwie również wzrosła we wszystkich województwach – średnio o 31,6% – najmocniej w świętokrzyskim (o 85,7%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-VII 2022 roku oddano do użytku 126 982 mieszkania – o 2,1% więcej niż przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (o 28,6%) a największy spadek w województwie dolnośląskim – o 27,6%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach 30.08.2022

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships 30.08.2022

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.