Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.05.2024

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-kwiecień 2024 roku

przegląd gospodarczy


Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia (na koniec kwietnia) występuje w województwie wielkopolskim –3,1%.  
  • W województwie mazowieckim zanotowano najwyższy poziom płac zarówno w przemyśle, jak i budownictwie (odpowiednio 8 863 PLN i 9 573 PLN).  
  • Województwo mazowieckie jest również liderem statystyk wzrostu produkcji przemysłowej – w okresie I-IV br. zwiększyła się ona w tym regionie o 8,5% r/r.
  • W przypadku produkcji budowlanej, na czele znalazło się województwo pomorskie – tutaj wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. osiągnął 12,9% r/r. 

 

Bezrobocie

W końcu kwietnia 2024 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 797,1 tys. osób i była o 25,1 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 24,8 tys. osób niższa niż przed rokiem.  

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu kwietnia 5,1% była o 0,2 pkt proc. niższa niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,2 pkt proc. niższa niż przed rokiem. 

Poprawa statystyk bezrobocia jest typowa dla kwietnia.  

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,5%) a najniższa w województwie wielkopolskim (3,1%). 

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie 

Przeciętne wynagrodzenie w okresie I-IV 2024 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 992 PLN w przemyśle i 7 710 PLN w budownictwie.  

Wynagrodzenia w przemyśle wzrosły w ujęciu rocznym o 12,2 %, a w budownictwie o 15,5%. 

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle i w budownictwie zanotowano w województwie mazowieckim (8 863 PLN – przemysł i 9 573 PLN – budownictwo). 

Najniższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymywali pracownicy w regionie podlaskim (6 981 PLN), a w budownictwie – w podkarpackim (6 335 PLN).      

 

Przemysł – produkcja i wydajność  

Produkcja sprzedana przemysłu w okresie I-IV 2024 roku wzrosła w ujęciu rocznym w skali całego kraju o 0,9% r/r. Dane pokazują wzrosty w 8 regionach i spadki w kolejnych 8. Największy wzrost produkcji osiągnięto w województwie mazowieckim (o 8,5%) a największy spadek zanotowano w regionie dolnośląskim (o 9,7%). 

Wydajność w przemyśle w pierwszych czterech miesiącach 2024 roku wzrosła przeciętnie o 1,8% r/r. Wzrost wydajności odnotowano połowie województw – w drugiej połowie wydajność spadła.  Największy wzrost wydajności osiągnięto w województwie mazowieckim (o 7,3%),  największy spadek w dolnośląskim (o 8,1%). 

 

Budownictwo – produkcja i wydajność 

W okresie styczeń-kwiecień 2024 roku produkcja budowlana spadła r/r w skali całego kraju o 3,0%. Spadki zanotowano w 12 województwach (największy w zachodniopomorskim – o 27,3%). W pozostałych regionach osiągnięto wzrost produkcji – największy w województwie pomorskim (12,9%). 

Wydajność w budownictwie spadła ogółem o 2,1% r/r.  Spadki widoczne są w 12 regionach – największy w województwie zachodniopomorskim (o 22,6%). Na czele 4 regionów notujących wzrost wydajności znalazło się województwo pomorskie (wzrost o 15,1%).  

 

Rynek mieszkaniowy 

W okresie I-IV br. roku oddano do użytku 64 649 mieszkań. Jest to wynik o 14,8% gorszy przed rokiem. Największy spadek zanotowano w województwie opolskim (o 32,7%), a najwyższy wzrost w województwie łódzkim (o 13,8%).  

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly review of the economic situation in voivodships


 


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.