Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku

15.06.2021

Eksport ogółem w okresie I – IV 2021 wyniósł 90,0 mld EUR, a import wyniósł 86,5 mld EUR

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku.

Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, marzec ale również kwiecień przyniosły odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na statystyki miała też pozytywny wpływ postępująca stopniowo normalizacja na granicy UE – UK. W części gospodarek mocniej zarysowały się też scenariusze uruchamiania aktywności gospodarczej po pandemii. Zwraca uwagę pojawiająca się u części naszych odbiorców tendencja, pracowania na większym niż niegdyś poziomie zapasów – tak wyrobów gotowych, jak i komponentów potrzebnych do dalszej produkcji. Dla statystyk porównujących wyniki bieżące z tymi sprzed roku istotne było wejście w echo skrajnie niskiej bazy sprzed roku (na kwiecień 2020 przypadł szczyt załamania aktywności gospodarczej związany z pandemią).

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – IV 2021 wyniósł 90,0 mld EUR, co stanowiło wartość o 19,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć, że wyniki eksportu w okresie styczeń – marzec 2021 były o 8,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I – IV 2021 nasz eksport sięgnął tu 25,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 22,1% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – marzec 2021 notowany był wzrost o 12,6%). Pokaźny wzrost eksportu wypracowany w sytuacji wciąż umiarkowanej kondycji niemieckiej gospodarki zaskakuje pozytywnie. Podobną była jednak praktyka całego ubiegłego roku (wzrost naszego eksportu przy słabej w Niemczech koniunkturze).

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 27,5 mld EUR i okazał się o 25,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – marzec 2021 notowany był wzrost sięgający 11,8%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na szybko rosnące wyniki sprzedaży do Włoch (4,4 mld EUR, wzrost o 43,0%, po wzroście w okresie styczeń – marzec o 24,9%), Francji (5,4 mld EUR, wzrost o 28,1%, po wzroście w okresie styczeń – marzec  na poziomie 12,2%), Hiszpanii (2,3 mld wzrost o 22,7%, gdy jeszcze w okresie styczeń – marzec obserwowany był tu wzrost o ledwie 5,0%). Wciąż pozytywnie prezentują się wyniki sprzedaży do Holandii (3,8 mld EUR, wzrost o 12,3% wobec wzrostu w okresie styczeń – marzec o 6,6%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 14,1 mld EUR i okazał się o 13,8% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – marzec 2021 notowany był tu wzrost sięgający 2,4%). Poprawia się słaba dotąd sprzedaż do Czech (5,1 mld EUR wzrost o 13,7%). Cieszy też wzrost sprzedaży do Szwecji (2,6 mld EUR wzrost o 17,1%).

Stopniowo normalizują się  kontakty z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (10,1 mld EUR poziom wyższy niż przed rokiem o 4,0%) np. do Wielkiej Brytanii (4,4 mld EUR spadek o już tylko 1,7%) i do USA (2,3 mld EUR wzrost o 4,5%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w pierwszych czterech miesiącach roku 2021 towary na kwotę 5,0 mld EUR (wzrost o 14,3%), głównie do Rosji (2,5 mld EUR wzrost o 11,9%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś doskonałe wyniki – eksport na poziomie – 7,3 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 24,2%).

Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku - wg krajów

W okresie I – IV 2021 import ogółem wyniósł 86,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 15,6% wyższą niż w  analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – marzec 2021 import był wyższy niż przed rokiem o 6,1%).

W pierwszych czterech miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 18,9 mld EUR i jednocześnie okazał się o 17,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – marzec 2021 notowano wzrost o 5,5%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 21,0 mld EUR i okazał się o 17,4% wyższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – marzec 2021 notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 5,5%). Zwraca uwagę wzrost słabego dotąd importu z Francji (o 15,1% do 3,0 mld EUR), przy równoczesnym silnym wzroście importu z Włoch (o 25,2% do kwoty 4,4 mld EUR), Holandii (o 20,6% do 3,4 mld EUR) i Belgii (o 23,4% do 2,1 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 8,1 mld EUR (wzrost o 12,8%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (7,4 mld EUR spadek o 3,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (2,4 mld EUR spadek o 12,5%), ale i z Koreą Południową (2,2 mld EUR wzrost o 11,8%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 5,8 mld EUR (wzrost o 9,9%), głównie z Rosji (4,2 mld EUR wzrost o 3,2%), zaś z krajów rozwijających się – 25,2 mld EUR (wzrost o 22,5%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (12,4 mld EUR wzrost o 29,1%).

Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku - wg towarów

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.