Eksport w listopadzie 2020 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

04.01.2021

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2020 wyniósł 22 147  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 3,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami zwiększył się o 5,6%. Wielkość eksportu w grudniu będzie ze względów sezonowych wyraźnie mniejsza od listopadowej.  

Listopad zazwyczaj przynosi korektę (wysokiej w październiku) aktywności eksportowej. Handel, ale również przemysł, mając już zbudowane zapasy na okres przełomu roku (tak w zakresie towarów do handlu w okresie okołoświątecznym i noworocznym, jak i materiałów do produkcji), mniej intensywnie dokonują zakupów.

W bieżącym roku listopad również przyniósł zmniejszenie sprzedaży, po doskonałych wynikach z października. Prawdopodobnie było owo zmniejszenie jednak słabsze niż przed rokiem. W konsekwencji w listopadzie roczna dynamika eksportu może poprawić się do +5,6% z październikowych +3,7%. Jeśli by tak faktycznie było, listopad okazałby się szóstym z rzędu (a ósmym w całym roku) miesiącem, w którym sprzedaż była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

W listopadzie złoty wzmocnił się wobec euro – o 0,9% do 4,5023 i równocześnie okazał się o 5,1% słabszy niż przed rokiem (w październiku złoty był słabszy niż przed rokiem
o 5,5%). Listopadowe wzmocnienie złotego było po części odreagowaniem wcześniejszych dwóch dość pokaźnych spadków. Pozycja konkurencyjna naszych eksporterów pozostawała dobra. Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W listopadzie złoty wzmocnił się w stosunku do tej waluty – o 1,5% do 3,8035 (po wcześniejszych dwóch kolejnych silnych spadkach). Jednocześnie okazał się mocniejszy niż przed rokiem o 1,8% (w październiku złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 0,8%).

Eksport w listopadzie 2020 – prognoza KIG

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 roku eksport wyniósł 189 088 mln EUR i okazał się o 2,9% mniejszy niż w pierwszych dziesięciu miesiącach roku 2019. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-X 2020 r. 193 900 mln EUR okazał się niższy niż rok wcześniej o 2,6%.

W tegorocznych wynikach od marca widoczny był regres aktywności w wymianie międzynarodowej, a o kwietniu zaś można mówić o jako o miesiącu bardzo głębokiej zapaści. Powodem problemów było gwałtowne wyhamowanie procesów gospodarczych wywołane całokształtem zjawisk związanych z pandemią koronawirusa. Bardzo istotnie spadły zamówienia, tak w zakresie dóbr konsumpcyjnych, jak i zaopatrzeniowych. Wiele z zamówionych towarów nie było odbieranych. Pojawiły się też krytycznej skali problemy z logistyką i możliwością dostarczenia zamówionych i wyprodukowanych towarów. W części przypadków realizację zamówień uniemożliwiły braki w dostawach surowców i półproduktów, w części zaś problemy ze skompletowaniem załogi (kwarantanna).

Eksport w listopadzie 2020 – prognoza KIG

Analizując jednak tegoroczne wyniki wypada podkreślić, że faktyczna skala regresu tak w przypadku marca jak i kwietnia okazała się płytsza niż można się było obawiać i niż zakładane było w bazowych scenariuszach. W przypadku marca ów regres był płytszy od prognozowanego o blisko dwa miliardy euro, w kwietniu zaś nawet o nieco ponad dwa miliardy. W dodatku już maj przyniósł wyraźne przełamanie tendencji spadkowej, przynosząc poziom sprzedaży zakładany dopiero dla sierpnia. Począwszy zaś od czerwca eksport okazywał się wyższy niż przed rokiem.

W statystykach nie pojawił się oczekiwany wyraźny spadek udziału sprzedaży eksportowej w wynikach przemysłu ogółem. Miał on nastąpić jako splot gorszej niż u nas koniunktury u naszych kluczowych partnerów z dużo trudniejszą sytuacją logistyczną w procesie realizacji wymiany międzynarodowej (niż w wymianie krajowej). W domyśle obserwowane na bieżąco wyniki przemysłu miały być bardziej budowane na dostawach krajowych, które miały choć w części pokrywać skrajnie głęboki regres w eksporcie. Tymczasem sytuacje z wysyłkami krajowymi i zagranicznymi nie różniły się aż tak bardzo, w ostatnich miesiącach roku pojawiła się wręcz przewaga tych eksportowych. Ma to kluczowe i pozytywne znaczenie przy tworzeniu scenariuszy tendencji w eksporcie dla najbliższych miesięcy oraz szacowaniu wyników możliwych do wypracowania  w roku bieżącym i następnym.

 

Zmiany eksportu 2020 (prog.) 2021 (prog.)
Eksport ogółem -1,7% 5,1%
Niemcy 1,2% 4,3%
Pozostałe kraje strefy euro -4,4% 5,6%
Kraje UE nie będące w strefie euro -4,1% 4,8%
Pozostałe kraje rozwinięte -3,7% 6,7%
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej -1,4% 5,1%
Kraje rozwijające się 6,8% 6,1%

 

Eksport w kwietniu był niższy niż przed rokiem o 29,3%, a w maju o 19,6%. Wcześniejsze prognozy dla obu tych miesięcy mówiły o spadku rzędu 40%. W kolejnych pięciu miesiącach od czerwca do października zanotowano już sprzedaż o odpowiednio 2,6% i 1,7% 2,5%, 4,6% i 3,7%  wyższą niż przed rokiem. Najprawdopodobniej również w listopadzie i grudniu sprzedaż będzie wyższa niż przed dwunastoma miesiącami, co pozwoli na dalsze rekompensowanie strat z najtrudniejszych wiosennych miesięcy.

W roku 2020 można oczekiwać zmniejszenia naszej sprzedaży eksportowej z 232,9 mld EUR w roku 2019 do 229,0 mld EUR (o 1,7%). Regres, choć dotkliwy, może okazać się jednak wyraźnie mniejszy od zakładanego wiosną (spadek o 18,1%). W roku 2021 eksport wynosząc 240,7 mld EUR może okazać się o 5,1% wyższy niż w roku 2020.

 

Kontakt 

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272

 

 

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.