Eksport w sierpniu 2019 - prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

02.10.2019

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2019 wyniósł 17 093  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla lipca o 11,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastu miesiącami obniżył się o 1,9%. Wielkość eksportu we wrześniu może okazać się wyraźnie wyższa od wypracowanej w sierpniu.

W sierpniu często notowane jest osłabienie aktywności eksportowej. Jest to bowiem okres, w którym część przedsiębiorstw zamyka produkcję na czas dorocznych przeglądów ciągów technologicznych (załoga produkcyjna ma wtedy wolne). Skala owego osłabienia jest też związana z sytuacją notowaną w lipcu. Jeśli wyniki lipca prezentowały się słabo to korekta w sierpniu nie jest szczególnie głęboka (okres urlopowy działała podobnie na oba miesiące). Jeśli lipiec jest wysoki, korekta notowana w sierpniu jest głęboka. Tak też sprawy prezentowały się w roku bieżącym. Co istotne przed rokiem sierpień prezentował się nadzwyczaj dobrze stanowiąc teraz wysoką bazę do porównań. W ubiegłym roku korekta sprzedaży eksportowej między lipcem, a sierpniem sięgnęła jedynie 1,4%, a przykładowo w latach 2014 i 2015 odpowiednio 12,9% i 10,7%.

W tym jednak roku sytuacja prezentowała się inaczej. Czerwiec był zdecydowanie słabszy od typowego, lipiec zaś zdecydowanie lepszy. Miały tu miejsce dość poważne przesunięcia fakturowania części dostaw, a dodatkowo ujawniły się skutki różnic w formalnie dostępnym czasie pracy. W konsekwencji sierpień mógł przynieść korektę sprzedaży zdecydowanie głębszą od ubiegłorocznej i sięgającą 11,2%. Spowodowała ona pogorszenie rocznej dynamiki sprzedaży z dodatnich 8,8% w lipcu do ujemnych 1,9%. Byłby to wynik najgorszy z notowanych w tym roku.

W sierpniu złoty istotnie osłabił się wobec euro – o 2,0% do 4,3437 i równocześnie okazał się o 1,3% słabszy niż przed rokiem (w lipcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 1,6%). Zmiany te polepszyły pozycję konkurencyjną naszych eksporterów. Podobnie prezentowała się sytuacja eksporterów rozliczających sprzedaż w dolarach. W sierpniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty – o 2,9% do 3,9067. Jednocześnie okazał się słabszy niż przed rokiem o 5,1% (w lipcu złoty był słabszy niż przed rokiem o 2,3%). Osłabienie złotego względem dolara (w porównaniu do kursów sprzed roku) jest istotne dla producentów konkurujących z dostawcami z dalekiego wschodu. Oferta dalekowschodnia, kalkulowana w drożejących na świecie dolarach, staje się w takiej sytuacji nieatrakcyjna dla części odbiorców. W to miejsce często wchodzą nasi dostawcy.

Według wstępnych danych Narodowego Banku Polskiego w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 roku eksport wyniósł 132 786 mln EUR i okazał się o 7,5% większy niż w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2018. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny eksport wynosząc w okresie I-VII 2019 r. 134 800 mln EUR okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,8%.

Zgodnie z aktualnymi założeniami co do stanu światowej i polskiej gospodarki w latach 2019 – 2020 można oczekiwać zwiększenia naszej sprzedaży z 215,1 mld EUR w roku 2018 do odpowiednio 227,6 mld EUR (o 5,8%) w roku 2019 oraz do 245,8 mld EUR (o 8,0%) w roku 2020.

Kontakt

Karolina Makijewska
tel. 22 630 96 57
kmakijewska@kig.pl

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
tel.kom. 502 503 272
psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.