Eksport w sierpniu 2023. Prognoza KIG

04.10.2023

Zdaniem ekspertów KIG, eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 342,9 mld EUR tj. o 7,1%, a w roku 2024 wynosząc 383,9 mld EUR zwiększyć się o 12,0%

eksport w maju

Eksport w sierpniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2023 roku wyniósł
26 028 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lipcu o 0,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed dwunastoma miesiącami praktycznie nie zmienił się. Wielkość eksportu we wrześniu będzie, ze względów sezonowych, wyraźnie wyższa od notowanej w sierpniu.

Sierpień to zazwyczaj wciąż okres obniżonej aktywności eksportowej. W miesiącach wakacyjnych handel mniej intensywnie uzupełnia zapasy. W przemyśle wiele firm zatrzymuje produkcję na okres corocznych przeglądów czy ujednoliconego terminu udzielania urlopów pracownikom. Czasem dostrzegalne są różnice pomiędzy miesiącami letnimi w zakresie obniżania aktywności. W tym roku nieco więcej przestojów przypadło na lipiec. Stąd w sierpniu nie było pogłębienia letniej korekty, a wręcz minimalne odbicie, słabsze jednak niż przed rokiem. Wskazują na to tak wyniki przemysłu, jak i obroty w handlu hurtowym. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży zmniejszy się – do 0,0% z 1,3% poprzednio.

W sierpniu wycena złotego wobec euro uległa osłabieniu w stosunku do notowanej w lipcu – o 0,32% i wyniosła 4,4599. Równocześnie okazała się o 5,5% mocniejsza niż przed rokiem (w lipcu złoty był mocniejszy niż przed rokiem o 6,8%).

Większe w skali miesiąca zmiany odnotowano w przypadku notowań dolara. W sierpniu złoty osłabił się w stosunku do tej waluty o 1,53% do 4,0888. Sierpniowa wycena okazała się mocniejsza niż przed rokiem o 12,2%. W lipcu złoty wobec dolara był mocniejszy niż przed rokiem o 14,0%.

Według danych Narodowego Banku Polskiego, w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku, eksport wyniósł 194 549 mln EUR i okazał się o 8,0% większy niż przed rokiem. Według sprawozdawczości prezentowanej przez Główny Urząd Statystyczny, eksport wynosząc w okresie I – VII 2023 r. 204 200 mln EUR, okazał się wyższy niż rok wcześniej o 4,0%.

W roku 2023 nie uda się utrzymać wcześniejszego rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej. Wciąż jednak pozostawać będzie ono na dobrym poziomie. Głównie z powodu wysokich wyników w początku roku i oczekiwanego dla końcówki roku przyspieszenia. Różnica w dynamikach wzrostu po części wynika z mniejszego natężenia procesów inflacyjnych. Koszty wytwarzania nie rosną tak szybko więc i konieczność podnoszenia cen zbytu nie jest tak wyraźna, jak choćby w roku 2022. Silniejsze są też efekty spadku popytu na dobra, których ceny przestały być akceptowalne dla klientów. Tendencja ta mocno widoczna jest w danych bieżących – dynamika eksportu z wysokiej w początku roku systematycznie osłabia się. Pozostać może na słabszym poziomie do jesieni. Wskazują na to publikowane obecnie dane o poziomie zamówień eksportowych w polskim przemyśle oraz o wynikach handlu hurtowego.

W roku 2023 działają jednak czynniki, które sprzyjają naszej sprzedaży eksportowej. Niedawne i wciąż notowane perturbacje z łańcuchami dostaw, skłaniać mogą część odbiorców ze starych krajów Unii do kontynuacji poszukiwań nieodległych dostawców (w miejsce tych z dalekiego i nieodległego wschodu). W dodatku w tym procesie na naszą korzyść wciąż działa drogi dolar, pogarszając pozycję konkurencyjną dostawców z dalekiego wschodu (kalkulujących ceny swoich wyrobów do dolara). Wciąż też wyczekiwane jest gospodarcze „ocknięcie” u naszych głównych partnerów handlowych – gdzie poziom koniunktury w roku bieżącym wciąż jest bardzo niski. Być może będzie miało ono miejsce w ostatnich miesiącach tego roku, dynamizując wyniki naszego eksportu.

W średnioterminowej perspektywie ważne też jest, że w Europie wyraźnie rośnie popyt związany ze wzmacnianiem obronności i odporności państw. Owszem nasz eksport w zakresie obronności, mimo dużego zainteresowania potencjalnych klientów naszymi wyrobami – nie podbije aż tak mocno wyników eksportu ogółem. Jednak dla nas szczególne znaczenie będzie miał wzrost popytu na zwiększenie odporności. Wszak jest on generowany bardzo szeroko – nie tylko na poziomie administracji państw, ale również poszczególnych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W dodatku jest to popyt na bardzo wiele rodzajów wyrobów – a to zwiększa poziom zamówień dla naszej gospodarki.

W roku 2022 nasza sprzedaż eksportowa uległa zwiększeniu z 263,6 mld EUR w roku 2021 do 320,3 mld EUR (o 21,5%). Według naszych najnowszych oczekiwań eksport w roku 2023 może zwiększyć się do 342,9 mld EUR tj. o 7,1%, a w roku 2024 wynosząc 383,9 mld EUR zwiększyć się o 12,0%.  

 


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG

Bezrobocie w sierpniu 2023 na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

Handel hurtowy w sierpniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Koniunktura gospodarcza we wrześniu 2023


 

Kontakt 

Piotr Soroczyński 

Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.