Inflacja w październiku 2023

15.11.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do września br. o 0,3% i jednocześnie były o 6,6% wyższe niż przed rokiem.

W październiku ceny towarów wzrosły o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca a w ujęciu rocznym wzrosły o 5,7%. Ceny usług wzrosły w stosunku do września br. o 0,3% i były o 9,3% wyższe niż przed rokiem.

W okresie I-X 2023 roku poziom inflacji wyniósł 12,5% r/r.

Poziom inflacji okazał się zgodny z medianą oczekiwań rynkowych i nieco niższy od prognoz KIG. Jest też o 0,1 p.p. wyższy niż podawany wcześniej w tzw. szybkim szacunku (GUS szacował w nim wzrost cen w październiku na 6,5%).

Na ogólny wzrost inflacji w ujęciu miesięcznym wpłynęły wyniki w takich kategoriach jak: odzież i obuwie (wzrost o 3,3%); edukacja (wzrost o 1,6%); łączność (wzrost o 1,3%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 0,6%); żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 0,5%); inne towary i usługi (wzrost o 0,3%); restauracje i hotele (wzrost o 0,3%); użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wzrost o 0,3%). Spadły natomiast ceny transporcie (o 2,2%) oraz w rekreacji i kulturze (o 0,4%). Ceny w kategorii zdrowie pozostały bez zmian w stosunku do ubiegłego miesiąca.

Ceny w ujęciu rocznym wzrosły w niemal wszystkich grupach towarów i usług – z wyjątkiem transportu, w którym zanotowano spadek cen r/r o 7,9%. Ceny w pozostałych grupach prezentowały się następująco: restauracje i hotele – wzrost o 11,1%; edukacja – wzrost o 10,5%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 10,1%; inne towary i usługi – wzrost o 9,4%; łączność – wzrost o 9,0%; użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii – wzrost o 8,3%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 8,0%; rekreacja i kultura – wzrost o 7,5%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 7,5%; zdrowie – wzrost o 5,4%; odzież i obuwie – wzrost o 4,4%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w październiku br. w poszczególnych grupach towarów i usług. Największy wzrost cen w ujęciu rocznym widoczny jest w przypadku energii cieplnej (o 24,1%), a największy spadek zanotował opał (o 25,5%).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.