Misja gospodarcza do Algieru z okazji MT ALGEST’2022, 14-17 listopada

08.10.2022

Perspektywiczny rynek dla polskich firm

 

Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Ambasadą RP w Algierii i Zagranicznym Biurem Handlowym PAIH zapraszają do skorzystania z możliwość promocji polskich firm w ALGIERII w ramach Misji gospodarczej do Algieru, która odbędzie się w dniach 14 – 17 listopada 2022 r.

Program misji przewiduje:

  • Polsko-Algierskie Forum Biznesu oraz spotkania B2B z lokalnymi partnerami algierskimi przygotowane we współpracy z partnerem KIG w Algierii – Algierską Izba Przemysłowo-Handlową CACI
  • Spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji oraz algierskich organizacji branżowych wspierających współpracę handlowo-inwestycyjną;
  • Spotkania z lokalnymi ekspertami nt. uwarunkowań i zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Algierii;
  • Udział w VII edycji Międzynarodowego Salonu ALGEST 2022, obejmującego zagadnienia związane z rozwojem przemysłu 4.0, ALGEST to miejsce spotkań B2B pomiędzy zleceniodawcami a podwykonawcami przede wszystkim w branży mechanicznej, maszynowej, elektronicznej, automatyki przemysłowej, samochodowej, chemicznej, petrochemicznej, odnawialnych energii oraz opakowań, tekstyliów i innych
  • Udział w pierwszym posiedzeniu Polsko-Algierskiej Rady Biznesu /Joint Business Council/ z udziałem polskich i algierskich przedsiębiorców, tworzącej się na mocy porozumienia podpisanego między KIG i CACI, do udziału w JBC zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą na rynku algierskim.

Krajowa Izba Gospodarcza od lat dostrzega potencjał Algierii i integruje współpracę środowisk gospodarczych obydwu krajów, a aktualnie przygotowywana misja jest kontynuacją nawiązanych kontaktów podczas wizyty polskiej delegacji w maju br w Algierze i Annabie >>> https://kig.pl/misja-gospodarcza-do-algierii-relacja/

Algieria, dzięki swojemu położeniu w centralnej części Afryki Północnej, jest bramą pozwalającą na swobodny dostęp do innych krajów całego regionu i dąży do zwiększenia eksportu na rynki państw afrykańskich. Z tego powodu w 2018 r. dołączyła do sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Afrykańskiej Kontynentalnej Strefy Wolnego Handlu (AFCFTA), której stopniowe uruchamianie rozpoczęło się 1 stycznia 2021 r.  

Algieria jednocześnie dzięki zasobom naturalnym należy do grona najbogatszych krajów kontynentu posiadając 10. największe na świecie złoża gazu i pozostaje w czołówce pozaunijnych eksporterów do UE. Biorąc także pod uwagę bogate złoża ropy naftowej i ambitne projekty produkcji „zielonego” wodoru z OZE, a także geograficzną bliskość Europy, kraj ten naturalnie staje się jej ważnym partnerem w zakresie zmniejszania zależności energetycznej.

Perspektywiczne sektory do współpracy w Algierii to m.in. budownictwo, rolnictwo, sektor rolno-spożywczy, ochrona środowiska, przemysł maszynowy, opakowaniowy, motoryzacyjny i obronny, zapraszamy przedstawicieli tych branż do udziału w misji.

 


 

Ramowy harmonogram misji do Algierii przewiduje :

14 listopada (poniedziałek): wylot z Warszawy w godzinach rannych, przylot do Algieru i transfer do hotelu, po południu spotkanie informacyjne w Ambasadzie RP w Algierze nt. warunków prowadzenia działalności  gospodarczej w Algierii; po seminarium spotkanie biznesowo-cocktailowe połączone z rozmowami B2B z algierskimi przedsiębiorcami i lokalnymi organizacjami wsparcia biznesu

15 listopada (wtorek): udział w Polsko-Algierskim Forum Biznesu oraz w spotkaniach indywidualnych z algierskimi partnerami oraz ekspertami gospodarczymi; udział w posiedzeniu Joint Business Council

16 listopada (środa): udział w targach ALGEST 2022: zwiedzanie targów i indywidualne rozmowy z algierskimi przedsiębiorcami oraz w ramach harmonogramu przygotowanego we współpracy z Ambasadą RP w Algierze i lokalnym biurem ZBH

17 listopada (czwartek):  przed południem: kontynuacja rozmów i spotkań B2B, wylot z Algieru do Warszawy

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Misji uprzejmie prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza Formularz zgłoszenia celem przekazania dalszych szczegółowych informacji organizacyjnych związanych z przygotowaniami do udziału w misji


Kontakt:

Agnieszka Salamończyk    
tel.: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel.: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.