Microsoft i CISCO dla zachodniopomorskich MŚP

Zapraszamy serdecznie firmy sektora MŚP z województwa zachodniopomorskiego do uczestnictwa w projekcie Microsoft i CISCO.

W ramach projektu pracownicy firm mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach dostarczających kompetencje pożądane u pracowników pracujących z wykorzystaniem technologii IT. Uczestnictwo w projekcie pozwala nie tylko na uzyskanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także na przygotowanie się do międzynarodowych egzaminów certyfikujących.

Szkolenia realizowane w ramach projektu dotyczą następujących obszarów:

  • Autoryzowane szkolenia Microsoft;
  • Administracja i planowanie systemów;
  • Administracja bazami danych;
  • Zarządzanie serwerami poczty;
  • Programowanie WEB.

Autoryzowane szkolenia CISCO:

  • Administracja sieciami;
  • Konfiguracja routerów i switchy;
  • Utrzymanie sieci.

Profesjonalne szkolenia ICT:

  • Microsoft Excel z przetwarzaniem w chmurze

Szkoleniami zostanie objętych 209 uczestników z 38 firm sektora MŚP działających na terenie województwa zachodniopomorskiego. Każdy z uczestników szkoleń otrzyma imienny certyfikat poświadczający wiedzę i umiejętności pozyskane w czasie szkolenia.

Uczestnicy projektu otrzymają także dostęp do profilowanej biblioteki szkoleń elektronicznych, wspierającej proces edukacyjny. Szkolenia będą realizowane w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Przewidujemy uruchamianie w miarę potrzeb ośrodków szkoleniowych w lokalizacjach: Szczecin, Koszalin, Stargard Szczeciński.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji na Portalu Internetowym Projektów: www.zachodniopomorskie.eduportal.pl

Kontakt:

Michał Konwicki
Kierownik Projektu
tel. 22 630 96 17
e-mail: kig-projekty@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.