• A A A

Prezydium

Prezydium wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, opiniuje projekty planów finansowych, powołuje Kolegia Ekspertów. Na wniosek Prezesa KIG powołuje stałe oraz doraźne komisje, rady, sekcje i inne zespoły kolegialne. Ponadto, Prezydium na wniosek Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego zatwierdza strukturę organizacyjną Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium zawiera § 27 Statutu KIG.

Członkowie Prezydium KIG:

Prezes:

Andrzej Arendarski – Krajowa Izba Gospodarcza

I Wiceprezes:

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wiceprezesi:

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Wojciech Konecki – Prezes CECED Polska – Związek Pracodawców AGD w Warszawie

Andrzej Piłat – Prezes Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Janusz Wiśniewski – Prezes Polsko- Brazylijskiej Izby Gospodarczej w Warszawie

Członkowie:

Stefan Bekir Assnowicz – Polsko Hiszpańska Izba Gospodarcza w Warszawie
Paweł Babij – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa
Andrzej Czernek – Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego w Warszawie
Piotr Czyżewski – Izba, Towarzystwo Gospodarcze Polska-Rosja w Warszawie
Stefan Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie
Roman Kantorski – Polska Izba Motoryzacji w Warszawie
Jerzy Korolewicz – Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
Wojciech Kruk – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu
Ryszard Moczyński – Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
Tadeusz Namedyński – Polsko Kazachstańska Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie
Eugeniusz Orłowski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach
Wiktor Pawlik – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Marek Radwański  – Polska Izba Lnu i Konopi w Poznaniu
Leszek Rożdżeński – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Zbigniew Sulżycki – Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu
Michał Szota – Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
Janusz Turski – Stowarzyszenie Papierników Polskich w Łodzi
Tomasz Zieliński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Andrzej Żylak – Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego w Rybniku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.