Polsko - Ukraińskie Forum Ekonomiczne w ramach Kongresu 590 w Rzeszowie, 17-18 listopada

09.11.2022

Już 17 i 18 listopada zapraszamy na Polsko – Ukraińskie Forum Ekonomiczne w ramach 7 edycji Kongresu 590 w Rzeszowie

Krajowa Izba Gospodarcza angażując się w organizację tegorocznego Kongresu590, podejmie wciąż aktualny – niestety, niezwykle trudny i ważny temat.
Tegoroczna edycja Forum poświęcona będzie Ukrainie.

Konsekwencje ataku Rosji na Ukrainę dotknęły całą gospodarkę światową, w tym w szczególności Europę i sąsiadującą z Ukrainą, Polskę. Wojna spowodowała wzrost napięć na światowych rynkach finansowych, wzrost cen surowców oraz niepewność w gospodarce.

Tematem przewodnim Forum Ekonomicznego Polska – Ukraina będzie wpływ wojny na gospodarkę naszego kraju w aspekcie polityki społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, czy wyzwań dla rynku pracy, spowodowanych napływem uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Forum odbędzie się w dniach 17 i 18 listopada 2022 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Partnerem ze strony ukraińskiej jest Ukraińska Izba Przemysłowo- Handlowa oraz Ambasada Ukrainy w RP.


Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

• MIGRACJE

Największa fala uchodźców w Ukrainy już za nami, ale czy na pewno? Obecnie nasze działania powinny skupić się na obywatelach Ukrainy, którzy są już w Polsce i nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju bądź chcą budować swoje życie tu, gdzie obecnie mieszkają. Ekonomia społeczna powinna obecnie skupić się wokół dostarczenia produktów i usług społecznych, na rzecz uchodźców, oraz możliwości pracy lub/i edukacji. Rozsądne działa w zakresie ekonomii społecznej dają szanse na lepszą integrację w naszym kraju i wykorzystanie potencjału i kompetencji, jakimi dysponują sami uchodźcy.

• RELOKACJA BIZNESU

W związku z wojną w Ukrainie większość działających tam firm stanęło przed koniecznością przeniesienia biznesu za granicę. Polska jest jedną z najczęściej wybieranych przez ukraińskich przedsiębiorców lokalizacji. Polski rząd i organizacje otoczenia biznesu podejmują wiele inicjatyw mających na celu pomoc ukraińskim przedsiębiorcom w przenoszeniu ich firm do naszego kraju. Możliwość szybkiego założenia firmy lub oddziału w Polsce, zatrudnienia pracowników z Ukrainy, a także dostęp do bezpłatnej edukacji dla dzieci- to tylko niektóre z czynników ułatwiających relokację biznesu. Jak jeszcze możemy pomóc ukraińskim MSP w relokacji ich biznesów, a także jak możemy wykorzystać te sytuacje do zwiększenia współpracy polsko -ukraińskiej?

• POLITYKA SPOŁECZNA

Problemy demograficzne, wyzwania dla rynku pracy, imigracja wewnętrzna, edukacja w zmieniającym się świecie, powszechna dwujęzyczność – to tylko niektóre z wyzwań społecznych przed jakimi stoi obecnie Polska i Ukraina, jak i cały region Europy Środkowej, a co za tym idzie stanowią kluczowe elementy w budowie nowego rozdziału we wzajemnych relacjach.
W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z ukraińskimi partnerami.

REJSTRACJA >>> TUTAJ

Forum prowadzone będzie w języku polskim i ukraińskim.

Wstęp dla zarejestrowanych gości KIG jest bezpłatny!


Kontakt:

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Katarzyna Kaniewska
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel.: 22 630 97 07
e-mail: kkaniewska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.