Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023

16.05.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2023

produkt krajowy brutto

Szybki szacunek: produkt krajowy brutto za I kwartał 2023

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w I kwartale 2023 r. zwiększył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 3,9% i pozostał na zbliżonym poziomie do zanotowanego w analogicznym okresie 2022 roku.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo PKB w kwartale pierwszym 2023 roku okazał się o 0,2% niższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Dane zaprezentowane w szybkim szacunku okazały lepsze od prognoz KIG i mediany oczekiwań rynkowych.

Przypomnijmy, że zgodnie ze zaktualizowanymi w kwietniu br. danymi dotyczącymi PKB w IV kwartale ub. r. (w formule danych niewyrównanych sezonowo) wzrósł on o 2,3% w ujęciu rocznym.

Pełniejsze dane o wynikach I kwartału 2023 roku poznamy 31 maja.


Przypomnijmy dane o dynamice PKB w czwartym kwartale 2022 roku zaprezentowane przez Główny Urząd Statystyczny 

  • Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 2,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2021, podczas gdy w III kw. 2022 notowany był wzrost na poziomie 3,6%. W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w IV kwartale 873,9 mld PLN i okazał się o 17,2% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB) liczoną po całym produkcie krajowym można więc szacować na około 14,9% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Jest to wyraźnie więcej niż w kwartale trzecim 2022 roku (13,3%), choć znacząco mniej niż wskazania w zakresie zmian cen konsumenckich i przemysłowych. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) – wyniósł 3 067,7 mld PLN.
  • Dynamika roczna spożycia ogółem w czwartym kwartale 2022 obniżyła się wyraźnie, bo z dodatnich 0,7% w kwartale trzecim do ujemnych -1,5%. W spożyciu gospodarstw domowych odnotowany został spadek na poziomie -1,5%, po wzroście o 0,9% w kwartale trzecim. Równocześnie w kwartale czwartym 2022 spożycie publiczne okazało się realnie o 1,6% niższe niż przed dwunastoma miesiącami, podczas gdy jeszcze w kwartale trzecim notowany był wzrost wynoszący 0,1%.
    Więcej >>> tutaj.

Zobacz inne analizy makro

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! >>> TUTAJ 


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.