Apel Rady Przedsiębiorczości i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej o wpłaty finansowe na pomoc Ukrainie

27.03.2022

Organizacje tworzące Radę Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą zwracają się do polskich przedsiębiorców o dokonywanie wpłat na pomoc Ukrainie.

Jednocześnie Rada, zwraca się do Premiera Mateusza Morawieckiego o objęcie tych wpłat ulgami w CIT i PIT, jak na inne cele charytatywne (tj. odpis od podstawy opodatkowania odpowiednio do kwoty 3% lub 10% dochodu).

„Bez niepodległej Ukrainy nie ma niepodległej Polski,

a bez niepodległej Polski nie ma niepodległej Ukrainy” – pisał Jacek Kuroń.

W jego słowach odbijało się echo wypowiedzi Józefa Piłsudskiego i Jerzego Giedroycia. Dziś te słowa, wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę są ostrzeżeniem także dla nas, Polaków.

 

Bądźmy solidarni z Ukrainą i jej obywatelami!

 

Poniżej numer konta, na które m.in. można dokonywać wpłat:
– zbiórka organizowana przez KIG i  Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą
– numer rachunku: BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 z dopiskiem „pomoc Ukrainie”

 

Do pobrania Apel Rady Przedsiębiorczości w formacie PDF

Do pobrania Apel KIG i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w formacie PDF

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.