• A A A

Relacja: Misja Gospodarcza do Algierii w ramach oficjalnej wizyty Wiceministra Rozwoju p. Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, 29 V–02 VI 2016 r.

27.10.2016

W dniach 29.05–02.06.2016 r. KIG, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze oraz Ambasadą Algierii w Warszawie, zorganizowała Misję Gospodarczą do Algierii pod przewodnictwem Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. WIĘCEJ