Relacja: Misja Gospodarcza do Namibii, 4-10.10.2017

18.10.2017

Zakończyla się Misja gospodarcza do Namibii zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarcza we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji w Johannesburgu, Ambsadą Namibii w Berlinie, Namibia Chamber of Commerce and Industry in Windhoek, Walvis Bay and Swakopmund oraz Nambia Investment Center – Ministry of Trade, Industrialization and SME Development.

Namibia, jako członek Southern African Development Community SADC and Southern African Customs Union SACU (uważana za najstarszą unię celną na świecie) jest perspektywicznym i interesującym partnerem dla polskiego biznesu zainteresowanego globalna aktywnością na rynkach Afryki Południowej, z drugiej strony Polska – może być drzwiami dla namibijskich firm dla krajów  Europy Centralnej.

Pierwszym etapem misji gospodarczej była stolica Namibii Windhoek, gdzie zostało zorganizowane Forum Gospodarcze Polska-Namibia, które odbyło się w dniu 5 października  i zgromadziło około 60 polskich i namibijskich przedsiębiorców. Podczas forum zostało podpisane porozumienie o współpracy między KIG a Izbą Przemysłowo-Handlową Namibii. Podpisanie porozumienia między izbowego ma na celu wsparcie przedsiębiorców z obydwu krajów w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych, naukowych i technicznych. Izby mają również wypracować nowe skuteczne formy współpracy gospodarczej.

W forum gospodarczym uczestniczył Ambasador RP w Pretorii Andrzej Kanthak, powiedział, że cieszy się z wizyty polskich przedsiębiorców w Namibii, kraju który jest podawany jako przykładu hub’u do pozostałych krajów Afryki Południowej. Obecny na otwarciu forum Minister Handlu i Przemysłu i Rozwoju MŚP Immanuel Nghatjizeko, zachęcał polskich przedsiębiorców do inwestowania w Namibii i skorzystania z licznych przywilejów i ulg dla inwestorów, które oferuje rząd Namibii.

Lider delegacji polskiego biznesu Wiceprezes KIG Marek Kłoczko, który podpisał podczas Forum, z ramienia Krajowej Izby Gospodarczej, umowę o współpracy z Namibia Chamber of Commerce and Industry, podkreślił, że Forum w Windhoek to ważne wydarzenie w historii dwustronnych kontaktów polsko-namibijskich, ponieważ jest to pierwsza wizyta polskich przedsiębiorców zorganizowana do Namibii pod auspicjami KIG.

Zaznaczył, że uczestniczący w misji biznesmeni reprezentują ważne i nowoczesne sektory polskiej gospodarki, takie jak, m.in.: zaawansowane technologie dla przemysłu, produkty farmaceutyczne, leki i produkty weterynaryjne, transport i logistykę, pojazdy specjalne, maszyny rolnicze, maszyny i wyroby elektryczne i elektrotechniczne. Informacje na temat polskiej gospodarki i perspektywy współpracy dla namibijskich partnerów przedstawił Radca Andrzej Krężel z WPHI w Johannesburgu.

Prezentacji nt. gospodarki Namibii dla polskiej strony dokonała Charity Mwiya, Dyrektor z Namibia Chamber of Commerce and Industry. Jako potencjalne dziedziny współpracy podała m.in. sektora zdrowia, turystykę, górnictwo, logistykę, rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, budownictwo. Namibia liczy na bardziej znaczące i trwałe polskie inwestycje, które wniosą  innowacje, nowe technologie i transfer wiedzy do gospodarki Namibii, podkreślała.

Delegacja polska została przyjęta podczas pobytu w Windhoek w Ministerstwie Przemysłu i Handlu  a także odbyła rozmowy w Ministerstwie Zdrowia oraz lokalnych firmach namibijskich.

Kolejnym etapem Misji KIG w Namibii był program realizowany w Prowincji Erongo, w Swakopmund i Walvis Bay. Uczestnicy polskiej delegacji wzięli udział w bilateralnym Forum Gospodarczym, które odbyło się  9 października 2017 r. w Walvis Bay, głównym ośrodku porowym Namibii, trzecim co do wielkości mieście kraju.

Uroczystego otwarcia Forum dokonali: Gubernator Prowincji Erongo Cleophas Mutjavikua,  Johnny Johnson Doëseb – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Walvis Bay oraz Przewodniczący Misji KIG Wiceprezes Marek Kłoczko.

Prezentacja polskiej gospodarki i sektorów perspektywicznych  dla rozwoju bilateralnej współpracy dokonana została przez Pana Radcę Andrzeja Krężela z WPHI w Johannesburgu.

W wystąpieniach podczas forum strona namibijska zwracała szczególnie uwagę na rolę Polski w UE oraz na dobrze rozwijającą a się sytuację ekonomiczną Polski. Jako perspektywiczne sektory, w Prowincji Erongo wymieniano m.in. branże górniczą, rolno-spożywczą, przemysł rybny, logistykę i transport oraz turystykę. Podkreślano, że Erongo stanowi logistyczny hub dla Namibii i innych sąsiednich krajów regionu.

Odrębnym punktem programu było spotkanie z Dyrekcja Portu w Walvis Bay, gdzie zaprezentowano polskiej delegacji plany rozwoju portu na najbliższe lata.

Bieżąca sytuacja gospodarcza Namibii pozwala mieć nadzieje na dużą dynamikę rozwoju gospodarczego tego kraju w nadchodzących latach. Namibia jest krajem o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, ze stabilną sytuacją polityczną i ekonomiczną oraz ze średnim wzrostem gospodarczym na poziomie ok. 4,5% w skali roku. Jest ona drugim w Afryce krajem z najlepiej rozwiniętą infrastrukturą transportową. Również instytucje bankowe są wysoko klasyfikowane, bo aż na 22 miejscu w skali świata. Namibia uznana jest również za jedno z bezpieczniejszych inwestycyjnie państw Afryki.

Prezentacje:

10 powodów dla których warto zainwestować w Namibii: Pobierz pdf

WBCG Guide – Guide to tech Walvis Bay Corridors: Pobierz pdf

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk
tel. 22  630 97 73
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.