RELACJA: Misja Gospodarcza do RPA i Botswany, 21-26 lipca 2019 r.

02.08.2019

W dniach 21 – 26 lipca 2019 r. Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ambasadą RP w Pretorii oraz Ambasadą Republiki Południowej Afryki w Warszawie, zorganizowała Misję polskich przedsiębiorców do RPA i Botswany.

Kilkunastoosobowej  polskiej delegacji przewodniczył Wiceprezes KIG p. Janusz Wiśniewski. Grupie polskich przedsiębiorców towarzyszyli posłowie na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. Afryki: p. Elżbieta Stępień i p. Piotr Pyzik.

Pierwszym etapem misji gospodarczej była Pretoria, gdzie w siedzibie Ambasady RP odbyło się spotkanie inaugurujące program misji w obydwu krajach z udziałem p. Ambasadora Andrzeja Kanthaka , byłego Ambasadora Botswany w Sztokholmie, akredytowanego w Polsce p. Lamecka Nthekela oraz p. Moshie Ratsebe, Dyrektora Biura BITC – Botswana Investment & Trade Centre w RPA.

Głównym punktem programu wizyty polskiej delegacji w RPA  był udział w Forum Biznesu w Johannesburgu w dniu 22 lipca br, zorganizowanym przez Johannesburg Chamber of Commerce JCCI we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych DIRCO oraz Ministerstwem Handlu i Przemysłu DTI. Otwarcia Forum dokonali Prezes JCCI p.Herman Breedt, Wiceprezes KIG p. Janusz Wiśniewski, p. Ambasador Andrzej Kanthak praz przedstawiciele polskiego Parlamentu. Pan Ambasador w przemówieniu inaugurującym forum podkreślił intensywność współpracy pomiędzy Polską a RPA tak na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, jak i biznesowej oraz zaakcentował, że RPA jest najważniejszym partnerem Polski na kontynencie afrykańskim, a także największym inwestorem spośród krajów afrykańskich w Polsce.

RPA jest najlepiej rozwiniętym państwem Afryki. Występuje tu wiele bogactw naturalnych (m.in. złoto, chrom, antymon, węgiel, rudy żelaza, mangan, uran, diamenty. Wg danych MPiT, w wymianie handlowej polski eksport do Republiki Południowej Afryki dominuje nad importem z RPA – w 2018 r. eksport wyniósł 776,2 mln USD natomiast import kształtował się na poziomie 454,6 mln USD. Wg danych za okres styczeń-maj 2019 eksport do RPA wyniósł ponad 334,9 mln USD, a import 187,4 mln USD. Eksportujemy głównie maszyny i urządzenia do przetwarzania danych, koks oraz wyroby ceramiczne. Importujemy natomiast samochody osobowe i ciężarowe oraz węgiel. Rośnie także zaangażowanie kapitału południowoafrykańskiego w Polsce.

Podczas Forum, które zgromadziło ponad 80-u przedstawicieli instytucji i przedsiębiorców z obydwu krajów, Wiceprezes KIG p. Janusz Wiśniewski oraz Wiceprezes JCCI p. Jacki Luthuli odnowili  porozumienie o współpracy między Krajową Izbą Gospodarczą a Johannesburg Chamber of Commerce and Industry. Gospodarzem drugiej części  forum, która  odbyła się 23 lipca  była Gauteng Growth and Development Agency. Podczas spotkań B2B, które miały miejsce w ramach obydwu spotkań polskie firmy miały możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, a także wymiany doświadczeń nt. prowadzenia działalności biznesowej w różnych regionach oraz strefach specjalnych RPA.

Podczas pobytu w Republice Południowej Afryki uczestnicy polskiej misji wzięli także udział w spotkaniu z delegacją Królestwa Eswatini, która na spotkanie z misją KIG przyleciała specjalnie do Pretorii. Delegacji Eswatini przewodniczył p. Sibusisiwe Mngomezulu, Ambasador Eswatini w Brukseli, a w jej składzie znaleźli się m.in. przedstawiciele Eswatini Investment Promotion Authority z Mbanane.

Tematem rozmów były możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie firmy z partnerami z Eswatini oraz inicjatywa Ambasady Królestwa Eswatini w Brukseli dot. wizyty misji gospodarczej KIG w tym kraju.

Kolejnym etapem pobytu misji KIG w regionie Afryki Południowej był program realizowany w Botswanie w dniach 24-26 lipca br. na zaproszenie Botswańskiej Agencji ds. Handlu i Inwestycji  (BITC) w ramach rewizyty po spotkaniu polskich przedsiębiorców z delegacją Prezydenta Botswany w Katowicach w grudniu 2018 roku.

https://kig.pl/seminarium-biznesowe-z-okazji-wizyty-prezydenta-republiki-botswany-pana-mokgweetsi-e-k-masisi-w-polsce-4-grudnia-2018-r/

Uczestnicy polskiej delegacji wzięli udział w bilateralnym Forum Gospodarczym, które odbyło się 24 lipca w Gaborone z udziałem ponad 80 przedstawicieli biznesu i organizacji gospodarczych. Uroczystego otwarcia Forum dokonali: Dyrektor Zarządzający BITC p. Reginald Selelo, Przewodniczący Misji KIG Wiceprezes Janusz Wiśniewski oraz Wiceprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Afryki p. Poseł Piotr Pyzik.

Gospodarka Botswany opiera się na surowcach, zwłaszcza diamentach, ale prowadzona aktualnie strategia inwestycyjna rządu prowadzi do stopniowej jej dywersyfikacji poprzez przyciąganie inwestycji krajowych i zagranicznych w wybranych sektorach, takich jak usługi finansowe i BPO, górnictwo i energetyka oraz rolnictwo. Mimo dotychczasowej niewielkiej wymiany gospodarczej istnieją znaczne możliwości jej pogłębienia także w innych sektorach, jak przemysł części samochodowych, medycyna i farmacja, ICT, przetwórstwo towarów konsumpcyjnych,  produkcja żywności oraz turystyka

Możliwości współpracy dla polskich firm w w/w branżach przedstawił podczas forum p. Omphitihetse Bobo Senosi, Dyrektor ds. Promocji Inwestycji zwracając uwagę, że Botswana jest jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do inwestowania w Afryce z uwagi na wysoki poziom wykształcenia społeczeństwa, transparentność zasad prowadzenia działalności gospodarczej (aktualnie Botswana zajmuje drugie miejsce na kontynencie afrykańskim w rankingu wolności gospodarczej „index of economic freedom”) oraz szeroki zakres ułatwień dla firm zagranicznych.

Wiceprezes KIG Janusz Wiśniewski oraz Prezes BITC Reginald Selelo podpisali porozumienie o współpracy. Jest to pierwsze porozumienie podpisane między instytucjami otoczenia biznesu z Polski i Botswany.

Uczestnicy misji mieli również okazję zapoznać się z potencjałem firm botswańskich prowadzących działalność inwestycyjną i handlowa w regionie Afryki subsaharyjskiej podczas branżowych wizyt studyjnych zorganizowanych przez BITC.

Linki:

Ambasada RP w Pretrorii

Johannesburg Chamber of Commerce and Industry

Botswana Investment and Trade Centre

RPA i BOTSWANA, perspektywy współpracy dla polskich przedsiębiorców

Prezentacje:

Doing Business with Botswana

Doing Business in South Africa

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych  przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych  przez KIG do krajów Afryki oraz spotkań z afrykańskimi delegacjami w Polsce planowanymi  w II półroczu 2019 r.

 

Więcej informacji:

 

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

Agnieszka Salamończyk
Z-ca Dyrektora
tel: 22 6309773
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Partnerzy i współorganizatorzy Misji:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.