• A A A

Relacja: Misja GreenEvo w Kanadzie

26.02.2020

W dniach 10-14 lutego 2020 r. przebywała w Kanadzie misja gospodarcza GreenEvo, w której wzięło udział  13 firm laureatów programu reprezentujących technologie z zakresu branży wodno-ściekowej: AQT WATER, SYMBIONA SA, PROTE Technologie dla Środowiska oraz WOFIL Robert Muszański, z branży związanej z oszczędnoscią energii: APANET Green System, SOLCRAFT,  WSK  Kraków, ochroną powietrza: AGATA Jacek Jagiełło, DAGAS i FARDATA, z zakresu odnawialnych źródeł energii: PellasX i WEKTOR oraz gospodarki odpadami: AGATA Jacek Jagiełło i MARBET-WIL.

Misja został zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które koordynowało równolegle komponent promocji polskich miast w Kanadzie. Współorganizatorami programu wizyty  była Ambasada RP w Ottawie oraz Konsulat Generalny RP w Vancouver i Konsulat RP w Toronto. Wsparcia w kontaktach biznesowych udzieliło misji Zagraniczne Biuro Handlowe w Toronto.

W pierwszej części programu misji w Vancouver laureaci programu wzięli udział w Globalnym Szczycie Gospodarczym GLOBE’2020. GLOBE to międzynarodowe wydarzenie poświęcone m.in. problematyce zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i zastosowaniu nowoczesnych zielonych technologii w lokalnym zarządzaniu. W ramach GLOBE polscy przedsiębiorcy mieli okazję uczestniczyć w tematycznych panelach, seminariach i prezentacjach oraz zaprogramowanych międzynarodowych sesjach rozmów B2B z udziałem inwestorów, firm innowacyjnych z Kanady i wielu innych krajów obecnych na GLOBE’2020 jako wystawcy, uczestnicy paneli, rozmów B2B lub zwiedzający.

W panelu: EU Green Deal – A Trillion Dollar Circular Economy Opportunity nt. gospodarki o obiegu zamkniętym, z udziałem firm z Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii, osiągnięcia polskich technologii w tym zakresie zaprezentowała Justyna Dziewota-Jabłońska, Business Development Manager SYMBIONA SA. W panelu Spotlight on International Climate and Environmental and Priorities delegację polską, w gronie przedstawicielami ambasad oraz instytucji rządowych z Węgier, Hiszpanii, Niemiec, Rosji i Malezji, reprezentował Dyrektor Konrad Pawlik z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Poza rozmowami podczas GLOBE’2020 polska delegacja zaprezentowała technologie GreenEvo podczas spotkań w urzędach miast: Vancouver, Richmond oraz Burnaby. Uczestnicy misji GreeEvo wzięli również udział w wydarzeniu networkingowym zorganizowanym przez delegaturę UE w Kanadzie oraz Izbę Gospodarczą UE-Kanada z udziałem firm z krajów UE obecnych na GLOBE’2020 zainteresowanych wzajemną współpracą inwestycyjno-handlową na rynku kanadyjskim. Była to także okazja do podzielenia się doświadczeniami między firmami UE obecnymi już na tym rynku a przedsiębiorcami dopiero badającymi szanse na ulokowanie swoich technologii.

W drugiej części programu laureaci GreenEvo uczestniczyli w licznych spotkaniach z przedstawicielami miast, lokalnych instytucji, izb regionalnych oraz lokalnego biznesu, które odbyły się w Toronto – we współpracy z Urzędem Miasta w Toronto, w Mississuaga – we współpracy z Radą Biznesu w Mississauga MBOT oraz w St. Catharines – we współpracy z Departamentem Rozwoju Gospodarczego i Turystyki Miasta St. Catharines. Podczas tych spotkań polscy przedsiębiorcy zaprezentowali swoje technologie oraz przeprowadzili rozmowy z lokalnymi partnerami.

Delegacja polska wzięła udział ponadto w seminarium gospodarczym How to do business with Ontario i rozmowach networkingowych zorganizowanych we współpracy z Ministerstwem Gospodarki Prowincji Ontario oraz z Ontario Investment and Trade Centre. Z kanadyjskiej strony w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Parlamentu Ontario, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska Ontario, przedstawiciele lokalnych instytucji i firm Prowincji Ontario reprezentujący branżę zielonych technologii.

Laureaci GreenEvo mieli także okazję zapoznania się z działalnością inkubatorem przedsiębiorczości Mars i możliwościami współpracy oraz ekspansji w ramach tej instytucji, będącej innowacyjną platformą wspierającą startupy, podczas wizyty zorganizowanej w MaRS Discovery District w Toronto.

Misja gospodarcza do Kanady była pierwszym wydarzeniem zorganizowanym w 2020 roku w ramach umowy podpisanej przez Ministerstwo Klimatu z Krajową Izbą Gospodarczą.

Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii jest prowadzony przez Ministerstwo Klimatu i stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Podstawą funkcjonowania Programu jest realizacja zadania Ministra Klimatu, które ma na celu wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. Program GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

KONTAKT:

Krajowa Izba Gospodarcza – realizator usług dla Ministerstwa Klimatu w zakresie organizacji misji gospodarczych i innych działań promujących laureatow GreenEvo na rynkach zagranicznych

Agnieszka Salamończyk
e-mail: asalamonczyk@kig.pl, agnieszka.salamonczyk@klimat.gov.pl
tel. +48 22 630 97 73
kom.:+48 577 740 500

Elżbieta Wojtas:
e-mail: ewojtas@kig.pl, elzbieta.wojtas@klimat.gov.pl,
tel. +48 22 630 97 52
kom. 575 940 800

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.