Relacja: Obchody 195 rocznicy Niepodległości krajów Ameryki Centralnej w KIG

01.09.2016

W dniu 16 września w siedzibie KIG odbyły się pierwsze, historyczne obchody 195 rocznicy Niepodległości krajów Ameryki Centralnej tj. Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu i Nikaragui. Prezes KIG oraz Konsul Honorowy Republiki Hondurasu pan Andrzej Arendarski był gospodarzem wydarzenia.

Podczas uroczystego koktajlu, polscy dyplomaci, przedstawiciele administracji państwowej oraz przedsiębiorcy mieli okazję porozmawiać z Ambasadorami w/w krajów, którzy, na co dzień rezydują w Berlinie i w Zurichu.

Obchody Dnia Niepodległości poprzedziło poranne Spotkanie ekonomiczne Ambasadorów Ameryki Łacińskiej (grupy GRULAC: The Latin American and Caribbean Group – United Nation) z Prezesem KIG Andrzejem Arendarskim. Tematem dyskusji były możliwości rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a krajami Ameryki Łacińskiej, a także plany na przyszłość w tym intensyfikacja wydarzeń przyjazdowych i wyjazdowych związanych z Ameryką Łacińską, mające na celu zwiększenie wiedzy i przybliżenie informacji nt. wzajemnych możliwości biznesowych i inwestycyjnych.

Na przyszły rok zostały zaplanowane misje gospodarcze m.in. do krajów Ameryki Środkowej oraz organizacja Forum Ameryki Łacińskiej w Polsce.

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.