Relacja: Polscy przedsiębiorcy w Maroku, 8–12 grudnia 2014 r.

27.10.2016

W dniach 8-12 grudnia 2014 r. przebywała w Maroku misja gospodarcza KIG zorganizowana z okazji oficjalnej wizyty w tym kraju Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza. WIĘCEJ

Relacja: Polscy przedsiębiorcy w Maroku, 8–12 grudnia 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.