Relacja: Spotkanie z sudańską delegacją rządową

28.02.2020

W środę, 26 lutego 2020 r.  odbyło się w KIG spotkanie z sudańską delegacją rządową  z  Omerem G. Ismailem, Sekretarzem Stanu w MSZ, na czele. Była to pierwsza wizyta przedstawicieli Sudanu w Polsce od momentu przewrotu, który odsunął prezydenta Al.-Bashira i zapoczątkował demokratyczne przemiany. W rozmowie z Prezesem KIG Andrzejem Arendarskim poruszone zostały kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, na której obu stronom mocno zależy.

Wymiana kulturowo-edukacyjna w postaci np. polskich stoisk archeologicznych w Sudanie ma się znakomicie. W 2022 roku będzie miała miejsce 60 rocznica nawiązania współpracy na tym polu.

Istnieje duże pole do zagospodarowania dla biznesu, głównie branż strategicznych tj. sektor żywieniowy, infrastruktura, energetyka. Sudan mając w pamięci dobre doświadczenia związane z kontaktami z Polską, pragnie zintensyfikować nasze relacje gospodarcze w najbliższym czasie. Sudan traktuje Polskę jako ważnego partnera współpracy dwustronnej oraz  na arenie międzynarodowej i liczy na obecność polskich firm na swoim rynku.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Krajowa Izba Gospodarcza zorganizuje w pierwszej połowie kwietnia br. wielobranżową misję gospodarczą do Sudanu. Szczegóły zostaną opublikowane niebawem, ale już teraz możemy zaprosić Państwa do udziału.

Kontakt

Bartłomiej Nersewicz
tel. +48 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.