Relacja: Wizyta polskiej delegacji pod przewodnictwem Radosława Domagalskiego- Łabędzkiego, Armenia 16-19 V 2016 r.

27.10.2016

W dniach 16 – 19 maja 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Development Foundation of Armenia (DFA) oraz Ambasadą RP w Erywaniu zorganizowała misję gospodarczą do Armenii w związku z V posiedzeniem Polsko-Armeńskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.