Spotkanie z delegacją Senatorów Parlamentu Republiki Indonezji w Krajowej Izbie Gospodarczej, 21.03.2017 r.

29.03.2017

Indonezja – kraj dynamicznie rozwijający się  w Azji  Płd -Wschodniej , o populacji ponad 250 mln ludzi , stale rosnącej klasie średniej, mocno inwestujący w rozwój energetyki,  w infrastrukturę w tym m.in.  w sieć lotnisk , dróg i mostów, w  porty etc.

O możliwościach  zacieśnienia współpracy gospodarczej oraz, turystycznej rozmawiano podczas wizyty  22 osobowej Delegacji Parlamentu Republiki Indonezji, która gościła  w Krajowej Izbie  Gospodarczej w dniu 21 marca BR.

W trakcie spotkania, Prezes  KIG  Pan  Andrzej Arendarski  podkreślił zainteresowanie polskich  kół biznesowych  wejściem na rynek indonezyjski, dyskutowano o barierach  i procedurach, które mają negatywny wpływ na  wzajemna wymianę handlową.

Kilku z senatorów  zaprezentowało  możliwości dla inwestycji zagranicznych w swoich regionach, m.in na Bali, na Kalimantanie oraz na Płn Sumatrze.

Podsumowując spotkanie uzgodniono,  ze  obie strony dołożą wszelkich   starań w celu  zacieśnienia współpracy pomiędzy  Polska a  Indonezją.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.