Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2021

24.05.2021

Sprzedaż detaliczna w kwietniu poniżej oczekiwań rynkowych

Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż w marcu i 25,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W marcu roczna dynamika sprzedaży była dodatnia i wyniosła 17,1%.

W czterech pierwszych miesiącach roku sprzedaż nominalnie była o 7,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poziom sprzedaży był niższy od oczekiwań rynkowych.

Spadki sprzedaży w kwietniu są częstym zjawiskiem. Wynika to z wygasania już fali okołoświątecznych zakupów i przejścia pierwszej dużej sprzedaży kolekcji wiosennej. Warto też przypomnieć, że w kwietniu br. obowiązywały jeszcze ograniczenia w handlu związane z pandemią. Ubiegłoroczny kwiecień również był naznaczony ograniczeniami i zakończył się dla sprzedaży detalicznej spadkiem (zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym).

W stosunku do marca sprzedaż spadła  w siedmiu kategoriach towarów: tekstylia, odzież, obuwie (spadek o 27,3%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 22,3%), meble, rtv, agd (o 20%), pojazdy samochodowe, motocykle, części (o 10,4%), żywność, napoje i wyroby tytoniowe (o 3,7%), farmaceutyki i kosmetyki (o 1,7%), pozostałe (o 0,7%). Wzrost sprzedaży zanotowano w przypadku paliw stałych, gazowych i ciekłych (o 0,4%).

Statystyki w ujęciu rocznym pokazują wzrosty we wszystkich kategoriach towarów, dla których GUS podał dane. Podobnie jak w marcu, w niektórych grupach zanotowano ponadprzeciętne wzrosty, co może świadczyć o odreagowaniu anormalnej sytuacji sprzed roku. Wskazać tutaj można m.in. sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części (wzrost r/r o 119,5%) czy tekstyliów, odzieży i obuwia (wzrost o 75,7%). W ujęciu rocznym wzrosła również sprzedaż w kategoriach: paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 49,7%), pozostałe (o 25,0%), farmaceutyki i kosmetyki (o 18,6%), meble, rtv, agd (o 12,6%), żywność napoje i wyroby tytoniowe (o 10,2%), prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (o 9,7%)

Statystyki sprzedaży detalicznej sporządzane w ujęciu cen stałych wskazywały w kwietniu spadek sprzedaży m/m o 7,7% a w stosunku do kwietnia ubiegłego roku – wzrost o 21,1%.

Zobacz: sprzedaż detaliczna w marcu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.