Relacja: Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy ADRIATYK  – BAŁTYK  – MORZE CZARNE

W dniach 25-26 sierpnia 2016 r. z inicjatywy i pod patronatem Prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar Kitarović oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w Dubrowniku Forum Gospodarcze krajów regionu Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne. Przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli w Dubrowniku podczas forum państw Trójmorza wspólną deklarację dotyczącą współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Forum otworzył prezydent Andrzej Duda wspólnie z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.

W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.

W ramach Forum państw Trójmorza odbywało się również oficjalne spotkanie przedstawicieli izb gospodarczych z regionu ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Karajową Izbę Gospodarczą reprezentował podczas Forum w Dubrowniku Wiceprezes, Dyrektor Generalny Marek Kłoczko.

Forum w Dubrowniku było okazją do wyznaczenia wspólnych interesów izb w krajach regionu Bałtyk-Adriatyk, Morze Czarne. Przedstawiciele Izb Handlowych uznali za niezbędne zacieśnienie współpracy środowisk biznesowych we wszystkich krajach wspomnianego regionu na rzecz wzmocnienia konkurencyjnosci gospodarek krajów poprzez realizacje wspólnych projktów zgodnie z zasadami i celami Unii Europejskiej i strategii Europa 2020.

Spotkanie oraz panel w Dubrowniku stanowią pierwszy krok w kierunku rozszerzenia współpracy izb regionu ABC i stworzenia „wspólnej platformy” oraz grup roboczych, które będą koordynować działania w ramach głównych priorytetów Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących czterech:

  • Infrasturktura;
  • Zatrudnienie, wzrost, inwestycje,
  • Jednolity rynek cyfrowy oraz
  • Unia energetyczna i sparwy klimatyczne.

Przedstawiciele izb gospodarczych na zakończenie Forum podpisali wspólne oświadczenie dotyczace promocji współpracy gospodarczej w ramach inicjatywy Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne: JOINT STATEMENT CHAMBERS OF COMMERCE OF THE „INITIATIVE BALTIC- ADRIATIC- BLACK SEA” ON PROMOTION OF BUSINESS COOPERATION

Izby zadeklarowały podjecie niezbędnych działań w celu koordyncji i reazliazcji programów UE, które są dostępne dla państw członkowskich, jak i programów odnoszących się do konkretnych obszarów w regionie Bałtyk Adriatyk- Morze Czarne.

Następne Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne ma się odbyć w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu.

Kontakt:
Elżbieta Wojtas
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 52
e-mil: ewojtas@kig.pl

 Galeria zdjęć :

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.