Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2020 r.

30.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie wzrosły o 0,7% w stosunku do notowanych w maju i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,3% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%).

Dane te okazały się wyższe w stosunku do konsensusu oczekiwań rynkowych, zbliżone zaś do najwyższych prognoz. Co ciekawe, tym razem rozstrzał prognoz był spory i wskazywał na wartość wskaźnika dwunastomiesięcznego w przedziale 2,4% – 3,3%.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 0,1% niższe niż w maju i o 5,8% wyższe niż przed rokiem. Ceny nośników energii okazały się niższe niż w maju o 0,1% i jednocześnie wyższe niż przed dwunastoma miesiącami o 5,1%. W przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 5,4% i spadek cen o 19,3% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za czerwiec Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 15 lipca.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.