Szybki szacunek inflacji w maju 2019

27.06.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,3% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,2%). Dane te okazały się zbliżone do prognozowanych przez rynek.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych okazały się o 1,4% wyższe niż w kwietniu i o 5,0% wyższe niż przed rokiem. Ceny energii były niższe niż przed miesiącem o 0,1% i niższe niż przed dwunastoma miesiącami o 0,9%. W Przypadku paliw do prywatnych środków transportu odnotowano wzrost cen w skali miesiąca o 1,2% i o 4,1% w skali roku.

Pełne dane o inflacji za maj Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje 14 czerwca.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.