Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2020 r.

15.05.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2020. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 1,9%. W czwartym kwartale ubiegłego roku dynamika wyniosła 3,2%, natomiast w trzecim kwartale sięgnęła 4,0%.

Według statystyk wyrównanych sezonowo, produkt krajowy w pierwszym kwartale 2020 był w ujęciu realnym niższy niż kwartale czwartym 2019 o 0,5%, natomiast w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 4,0%.

Analizując dane o wynikach pierwszego kwartału należy mieć na uwadze, że kończący kwartał marzec był już pod istotnym wpływem perturbacji związanych z pojawieniem się koronawirusa. W konsekwencji publikowane teraz dane są wyraźnie niższe od prognoz formułowanych przed kilku kwartałami (wtedy oczekiwano, że początek roku 2020 powinien przynieść spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego do około 3%). Z drugiej jednak strony dane prezentowane obecnie okazały się istotnie lepsze od części pesymistycznych prognoz zakładających zejście tempa wzrostu praktycznie do zera.

Pełniejsze dane o rachunkach narodowych za I kwartał, prezentujące między innymi ich strukturę popytową i podażową pojawią się 29 maja.

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.