Szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2021

15.02.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za czwarty kwartał 2021

szybki szacunek

 

Szyki szacunek PKB

W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w kwartale czwartym ub.r. wzrósł realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 1,7% i jednocześnie okazał się o 7,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2020.

W statystykach prowadzonych w formule danych niewyrównanych sezonowo, PKB w kwartale czwartym ub. r. okazał się o 7,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2020.

Dane te okazały się wyższe od mediany prognoz rynkowych, choć słabsze niż w naszej prognozie.

Pełniejsze dane o wynikach czwartego kwartału 2021 r. poznamy 28 lutego.

 

Sprawdź pozostałe analizy makro

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.