• A A A

Brazylia w Systemie Karnetów ATA

Z dniem 28 czerwca 2016 r. Brazylia, jako 76 kraj, przystąpiła do stosowania Systemu Karnetów ATA do czasowych odpraw celnych.

Wszyscy zainteresowani będą mogli czasowo wywozić z Polski i wwozić do Brazylii na podstawie karnetów ATA następujące grupy towarowe:
próbki i wzory handlowe,
towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na targach, wystawach, pokazach i kongresach,
wyposażenie zawodowe,
wyposażenie naukowe i pedagogiczne,
sprzęt sportowy i turystyczny
Karnet ATA może być stosowany w przypadku tranzytu. Instrukcja dotycząca procedury tranzytu zgodnie z prawodawstwem brazylijskim (Instrução Normativa RFB Nº 1639, de 10 de maio de 2016) dostępna jest w portugalskiej wersji językowej tutaj.

W przypadku towarów wysyłanych frachtem lotniczym lub morskim Karnetów ATA będą akceptowane łącznie z dokumentem towarzyszącym tj. konosamentem (Bill of Lading) lub Lotniczym Listom Przewozowym (an Airway Bill/AWB).

Karnetów ATA nie można stosować w przypadku przesyłek pocztowych.

Karnet ATA wypełnia się w języku angielskim lub portugalskim. W przypadku wypełnienia karnetu ATA w innym języku służby celne wezwą do złożenia tłumaczenia dokumentu na jeden z w/w języków.

Urzędy celne Brazylii są uprawnione do dokonywania odpraw karnetów ATA w godzinach pracy. Lista urzędów celnych dostępna jest tutaj.