Certyfikacja szkoleń

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych krajowych i regionalnych projektów współfinansowanych ze środków UE i szkoleń dedykowanych dla firm z różnych sektorów. Szkolenia certyfikowane to szansa na wyróżnienie się wśród bogatej oferty szkoleniowej na naszym rynku. To także szansa na podniesienie kwalifikacji Państwa kadr. W oparciu o dostarczone przez Państwa dokumenty, KIG BLCA przygotowuje umowę o certyfikację szkolenia wraz z wyceną certyfikatu. Nasze doświadczenie pozwala nam na dostosowanie naszej oferty do wymagań i możliwości naszego klienta.

Zakres działań jest zgodny z naszą procedurą i obejmuje:

 • harmonogram certyfikacji;
 • przegląd dokumentacji szkolenia;
 • audit certyfikowanego szkolenia przeprowadzony przez naszych auditorów;
 • przedstawienie raportu z auditu szkolenia certyfikowanego;
 • wystawienie certyfikatu szkolenia.

Szkolenia certyfikowane procedura
Wniosek o certyfikację szkolenia lub uczestników szkolenia 
Program szkolenia wzór
Wzór certyfikatu szkolenia
Wzór certyfikatu uczestnika szkolenia 

Do tej pory certyfikowaliśmy szkolenia organizowane m.in. przez:

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa:

 • Techniczne aspekty wdrażanie systemów identyfikacji elektronicznej,
 • Techniczne aspekty usług łączności elektronicznej,
 • Aspekty techniczne wdrażania TV cyfrowej,
 • Wdrażanie i obsługa łączności cyfrowej,
 • Aspekty techniczne wdrażania systemów WIMAX.

PM Group Sp. J. Panasewicz, Zubrzycki, Białystok:

 • Monter Elektronik

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektów:

 • „Nowy START – szkolenia i doradztwo dla osób odchodzących z rolnictwa”,
 • „POMAGAMY zwalnianym – kompleksowe wsparcie adaptacyjne – II Edycja”,
 • „Wykwalifikowane Kadry Warmii i Mazur”

4progress Maciej Kusiński, Białystok
Cykl szkoleń realizowanych w ramach projektów:

 • „Akademia Skutecznego Handlowca” – II edycja,
 • „FARMY FOTOWOLTAICZNE – najczystsza energia pod SŁOŃCEM! Kompleksowe wsparcie szkoleniowe podlaskich „zielonych” przedsiębiorstw w zakresie stosowania ekologicznych rozwiązań fotowoltaicznych”.

Klauzula informacyjna RODO

Kontakt:

Dział Certyfikacji
ul. Trębacka 4, pokój 04 (parter)
00-074 Warszawa
tel. + 48 22 630 96 79
fax +48 22 826 82 31
e-mail: certyfikacja@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.