Relacja: Misja Gospodarcza do Algierii w ramach oficjalnej wizyty Wiceministra Rozwoju p. Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, 29 V–02 VI 2016 r.

W dniach 29.05–02.06.2016 r. Krajowa Izba Gospodarcza, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze oraz Ambasadą Algierii w Warszawie, zorganizowała Misję Gospodarczą do Algierii pod przewodnictwem Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

30-osobowej grupie polskiego biznesu przewodniczył Wiceprezes KIG Janusz Wiśniewski. W delegacji wzieli udzial ponadto przedstawiciele PAIiIZ, BGK oraz KUKE. Misja była kontynuacją wydarzeń promocyjnych, które KIG od wielu lat organizuje cyklicznie w Algierii i w Polsce z udziałem algierskich partnerów, w tym Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej – CACI oraz algierskich regionalnych izb gospodarczych.

Podczas Polsko-Algierskiego Forum Gospodarczego w Algierze, które odbyło się 30 maja 2016 r. w centrum kongresowym MIedzynarodowych Targów Algierskich, Wiceminister Radosław Domagalski zaznaczył, że Algieria, od ponad pół wieku, jest dla Polski ważnym partnerem gospodarczym nie tylko na kontynencie afrykańskim czy w świecie arabskim, ale i w skali globalnej. Wyrazem tego jest m.in. zakwalifikowanie Algierii, począwszy od 2012 r., do grona tzw. 7 najbardziej perspektywicznych dla rozwoju handlu i inwestycji rynków świata (obok Brazylii, Kanady, Kazachstanu, Meksyku, Turcji, ZEA).

„To największy kraj Afryki, o stabilnej sytuacji politycznej, znacznym potencjale ekonomicznym, szerokich planach modernizacji i rozwoju gospodarki, z blisko 40 milionami potencjalnych konsumentów”, podkreślił Wiceminister na Forum w Algierze. Zwrócił także uwagę, że polskie firmy dysponują odpowiednią ofertą, by z powodzeniem włączyć się w projekty objęte realizowanym aktualnie algierskim programem inwestycji publicznych i są tym poważne zainteresowane, a współprace firm z obydwu krajów skutecznie od lat wspierają izby gospodarcze: Algierska Izba Przemysłowo-Handlowa CACI i Krajowa Izba Gospodarcza.

Wiceprezes KIG Janusz Wisniewski, nawiązując do długoletniej współpracy z izbą algierską, oraz z obecnym na Forum Prezesem Mohamedem Laid Benamor, przypomniał umowę, która została podpisana w 2002 roku między obydwiema organizacjami oraz następnie odnowiona w 2015, przy okazji Forum Gospodarczego w Algierze w dniu 4 marca 2015 z udziałem Ministra Przemysłu i Górnictwa Algierii Pana Abdeslam Bouchouareb. Kolejnym wspólnym wydarzeniem, współorganizowanym przez CACI i KIG, było Forum Biznesu w Warszawie 21 września ub. roku, które odbyło się z okazji wizyty w Warszawie Ministra A. Bouchouareb i towarzyszącej mu, największej od lat, delegacji algierskiego biznesu w Polsce.

Przemawiając z okazji otwarcia Forum, Mohamed Laid Benamor Prezes Algierskiej Izby Handlowo-Przemysłowej podkreślił, że „wymiana handlowa miedzy Polska i Algierią jest niska w porównaniu do potencjałów obu krajów.” Dodał również, że organizacja takich wydarzeń jak Fora Gospodarcze pozwoli poznać możliwości partnerstwa i współpracy inwestycyjnej obu stron, „pod warunkiem, że forum nie zakończy się tylko deklaracjami słownymi, ale również konkretnymi działaniami i pomysłami, które musimy rozważyć i wdrożyć” zaznaczył.

W forum w Algierze wzięło udział ogółem ponad 180 uczestników: przedstawicieli biznesu, instytucji i organizacji gospodarczych z Polski i Algierii, którzy następnie wzięli udział w sesji rozmów B2B oraz kontaktach na polskim stoisku inormacyjnym podczas Międzynarodowych Targów FIA w Algierze.

Prezes J. Wisniewski uczestniczył także, w tym samym dniu, w spotkaniu Ministra R. Domagalskiego z Ministrem Przemysłu i Handlu Algierii Panem A. Bouchouareb. Podczas spotkania Minister Bouchoureb poruszył m.in. temat powołania Polsko-Algierskiej Rady Biznesu (PARB), która powinna powstać w ramach struktur KIG i CACI. Rada Biznesu stanowiłaby źródło wymiany informacji gospodarczych, bardziej aktywne, elastyczne i adekwatne do istniejącej sytuacji, powstajacych dużych projektów, potwierdzałaby również, istniejace zaufanie między Algierią i Polską. Podczas spotkania roboczego, obydwie izby ustaliły następnie harmonogram prac związany z utworzeniem PARB, tak, aby jej formalne utworzenie mogło być sfinalizowane jeszcze w pażdzierniku br.

Kolejnym punktem programu misji było Forum Gospodarcze w Oranie zorganizowane przy współpracy z lokalną izbą przemysłowo-handlową. W uroczystej inauguracji tego wydarzenia wziął udział Pan Abdelghani Zaalane, Wojewoda Regionu Orańskiego, który podkreślił, że misja polskich przedsiębiorców przyjeżdża do Algierii w świetnym momencie, ponieważ rząd tego kraju przeprowadza dywersyfikację gospodarki i oferuje ułatwienia dla biznesu. Forum w Oranie współprzewodniczył, razem z Wiceprezesem KIG, Prezes Izby Orańskiej Pan Abed Mouad .

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami o Misji do Algierii w mediach algierskich:

https://www.agm.net/news/forum-economique-algero-polonais-aller-au-dela-des-intentions
http://www.id-algerie.com/2016/06/algerie-pologne-ouvrir-de-vrais-chantiers-de-partenariat-industriel-et-technologique-caci-inshare.html
http://www.reporters.dz/index.php/thema/algerie-pologne-ce-gaz-qui-pourrait-faire-doubler-les-echanges-commerciaux-en-2017
http://www.lanation-arabe.dz/fr/rubrique.php?idrubrique=35

Realizowany w Algierii pięcioletni program inwestycji publicznych na lata 2014-2019 stwarza perspektywy dla polskich firm na współpracę z algierskimi partnerami m.in. w sektorach takich jak:

  • budownictwo (prace budowlane i roboty publiczne, technologie, maszyny i materiały budowlane i wykończeniowe, renowacja zabytków, rozwój bazy turystyczno-hotelowej);
  • opieka zdrowotna (budowa i wyposażenie szpitali, dostawa sprzętu medycznego, wspólna produkcja leków, turystyka medyczna);
  • przemysł rolno-spożywczy (linie i urządzenia do przetwórstwa płodów rolnych i produkcji artykułów spożywczych);
  • sektor maszynowy, elektrotechniczny, motoryzacyjny (podwykonawstwo na potrzeby przemysłu głównie poprzez uruchamianie w Algierii montowni, w tym montowni ciągników i maszyn rolniczych);
  • ochrona środowiska (recycling, stacje oczyszczania wody, technologie energooszczędne);
  • dostawy towarów i usług dla sektora ropy, gazu i energetyki;
  • meble i sprzęt AGD, oświetlenie.

Możliwości współpracy gospodarczej między Polską i Algierią istnieją zarówno dla dużych firm, jak również dla małych i średnich przedsiębiorstw z obu krajów.

 Kontakt:

Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

 

Galeria zdjęć:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.