W okresie styczeń - sierpień 2022 polski eksport wzrósł o 19,9%. Wciąż głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

14.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – sierpień 2022 roku

eksport i import

Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2022 roku

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w pierwszych ośmiu miesiącach 2022 roku wyniósł 221,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 19,9% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – lipiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 19,3%.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych ośmiu miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 61,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 15,4% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – lipiec eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 14,6%.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 69,4 mld EUR i okazał się o 24,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – lipiec 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 23,3%. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (12,6 mld EUR, wzrost o 16,5%), Włoch (10,3 mld EUR, wzrost o 19,0%), Holandii (10,1 mld EUR, wzrost o 30,3%), ale również na Słowację (6,5 mld EUR wzrost o 38,1%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 37,2 mld EUR i okazał się o 26,9% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – lipiec 2022 notowany był tu wzrost sięgający 27,2%. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (14,5 mld EUR wzrost o 31,8%), ale też do Szwecji (6,0 mld EUR wzrost o 17,5%) i na Węgry (5,8 mld EUR wzrost o 26,4%).

Doskonale prezentują się też w ośmiu pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (25,7 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 22,8%) np. do Wielkiej Brytanii (11,0 mld EUR wzrost o 20,5%) i do USA (6,6 mld EUR wzrost o 36,3%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w ośmiu pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 10,0 mld EUR (spadek o 2,8%). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 17,5 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 18,4%.

W ośmiu pierwszych miesiącach 2022 roku import ogółem wyniósł 234,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 28,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – lipiec 2022 import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 29,4%.

W okresie I – VIII 2022 nasz import z Niemiec sięgnął 48,5 mld EUR i jednocześnie okazał się o 24,3% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – lipiec import był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami 23,5%. Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 52,1 mld EUR i okazał się o 16,1% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – lipiec notowano wynik wyższy niż przed rokiem o 16,0%. Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (11,0 mld EUR wzrost o 15,7%), Holandią (8,9 mld EUR wzrost o 19,4%), Francją (6,9 mld EUR wzrost o 9,6%) i Belgią (5,2 mld EUR wzrost o 10,0%).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 21,1 mld EUR (wzrost o 22,8%) w tym z Czech 7,2 mld EUR (wzrost o 22,0%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (23,2 mld EUR wzrost o 49,7%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (9,5 mld EUR wzrost o 79,2%), ale i z Koreą Południową (5,2 mld EUR wzrost o 23,2%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 17,2 mld EUR (wzrost o 27,0%), głównie z Rosji (12,3 mld EUR wzrost o 27,6%), zaś z krajów rozwijających się 72,0 mld EUR (wzrost o 38,1%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (34,2 mld EUR wzrost o 33,6%).

W ośmiu pierwszych miesiącach 2022 roku w wymianie towarowej odnotowany został deficyt sięgającą 12,9 mld EUR.

Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 12,9 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 17,3 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 16,1 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 2,5 mld EUR.

Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy deficyt na poziomie -7,2 mld EUR. Największy deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -54,5 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).

Sprawdź również pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.