Wyniki budownictwa w lipcu 2023

22.08.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2023 roku. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,9% niższa niż w czerwcu br. i jednocześnie wyższa o 1,1% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 4,1%). Dane za czerwiec br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 1,5% r/r.

W okresie I-VII 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 1,4%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się zbliżone do prognoz KIG i gorsze od oczekiwań rynkowych

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lipcu br. była wyższa o 2,0% niż przed rokiem oraz niższa o 0,4% niż w czerwcu br.

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują spadki we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne spadła o 8,6%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 7,0%; a w przypadku jednostek zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 5,8%.

W stosunku do lipca 2022 roku produkcja budowlano-montażowa wzrosła w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (11,8%) spadła natomiast w przypadku budowy budynków (o 7,8%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 3,4%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w lipcu br. były o 0,7% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 10,0% wyższe niż przed rokiem. W czerwcu br. roku (zgodnie z uaktualnionymi danymi GUS) zanotowano wzrost cen o 0,9% m/m i 10,3% r/r.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.