Wyniki budownictwa w sierpniu 2020 r.

21.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,5% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 12,1% niższa niż przed rokiem. W lipcu produkcja była niższa niż przed rokiem o 10,9%. W okresie I – VIII 2020 produkcja budowlano-montażowa była niższa niż przed rokiem o 1,7%.

W sierpniu produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest zbliżona do notowanej w lipcu lub minimalnie jedynie niższa. Różnice tu, to przede wszystkim kwestia dostępnego czasu pracy, ale również tego na ile sprzyjające warunki do prac budowlanych panowały w obu tych miesiącach.

Spadek tegoroczny zanotowany w sierpniu, był głębszy od oczekiwanego. Budownictwo, choć jest jedną z niewielu rodzajów działalności gospodarczej, dla której (początkowo) wpływ ograniczeń związanych z koronawirusem był mało odczuwalny, teraz przechodzi poważniejsze trudności. Budownictwo i jego wynik związane są ściśle z procesami inwestycyjnymi. Tych zaś hamowanie w trzecim kwartale mogło już ujawnić się w większej skali.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym (w tym różnic w czasie pracy) produkcja budowlano montażowa okazała się w sierpniu o 0,1% niższa niż w lipcu oraz o 10,3% niższa niż przed rokiem.

Sierpniowy spadek sprzedaży wynoszący przeciętnie w całym budownictwie 3,5% był wypadkową spadków w budowie budynków (o 5,5%) budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,5%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 6,4%).

Sprzedaż niższa niż przed rokiem przeciętnie o 12,1% była wypadkową spadków notowanych w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9%) w budowie budynków (o 9,5%) oraz w robotach budowlanych specjalistycznych (o 5,2%).

Ceny produkcji budowlano-montażowej w sierpniu okazały się 0,3% wyższe niż w lipcu i jednocześnie o 2,6% wyższe niż przed rokiem. W lipcu ceny wzrosły o 0,2% i okazały się o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.