Wyniki budownictwa we wrześniu 2023 ze wzrostem produkcji o 15,2%

23.10.2023

Wyniki budownictwa we wrześniu 2023 – wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

wyniki budownictwa

Wyniki budownictwa we wrześniu 2023

  • Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,4% wyższa niż w sierpniu br. i jednocześnie wyższa o 11,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r o 0,2%).
  • Dane za sierpień br. pokazywały wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,5% r/r.
  • W okresie I-IX 2023 roku produkcja budowlano montażowa wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 2,3%.

Dane GUS w ujęciu rocznym okazały się wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa we wrześniu br. była wyższa o 15,2% niż przed rokiem oraz wyższa o 3,7% w porównaniu z sierpniem br.

Wzrost produkcji budowlano-montażowej

Zgodnie z danymi w ujęciu miesięcznym produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wszystkich grupach. Produkcja w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosła o 13,6%; w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 10,0%; a w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 9,0%.

W stosunku do września ubiegłego roku produkcja budowlano-montażowa również wzrosła we wszystkich grupach. W jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej zanotowano wzrost o 17,9%; w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne o 10,0%; a w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków o 3,9%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej we wrześniu br. były o 0,7% wyższe niż przed miesiącem i jednocześnie o 8,9% wyższe niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w sierpniu br., zgodnie z uaktualnionymi danymi GUS, zanotowano wzrost cen o 0,7% m/m i 9,7% r/r.

wyniki budownictwa w sierpniu

Pobierz >>> wyniki budownictwa we wrześniu 2023


Sprawdź także najnowsze analizy i prognozy Biura Polityki Gospodarczej KIG

Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2023

Koniunktura gospodarcza w październiku 2023

 


 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.