Relacja: Misja gospodarcza do irackiego Kurdystanu

11.10.2019

W dniach 29.09. – 03.10.2019 r. odbyła się wielobranżowa misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do irackiego Kurdystanu. Misji KIG przewodniczył Prezes Andrzej Arendarski. Uczestniczyło w niej 12 polskich przedsiębiorców z 8 firm reprezentujących branże spożywczą, maszynową, elektroenergetyczną, hutniczą, chemiczną, samochodową, światłowodową. Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MPiT reprezentowany był przez Danutę Sojkę Andrzejewską.

Za pomoc w przygotowaniu i realizacji programu misji szczególne podziękowania Krajowa Izba Gospodarcza kieruje pod adresem Przedstawicielstwa Rządu Kurdyjskiego w Polsce, Ziyada Raoofa, a także byłych polskich ambasadorów w bliskowschodnich państwach, w tym również Iraku – Krzysztofa Płomińskiego i Stanisława Smolenia.

Polska posiada historyczne stosunki z Irakiem, które chciałaby odbudować, po okresie ich destrukcji w wyniki sankcji ONZ nałożonych po agresji na Kuwejt oraz destabilizacji wewnętrznej po 2003 roku. Polskie firmy były silnie obecne w całym Iraku, w tym w Kurdystanie, i do tej tradycji polskie firmy chciały obecnie nawiązać, korzystając ze sprzyjającej koniunktury politycznej i gospodarczej oraz poprawy warunków bezpieczeństwa.

Oferta handlowa polskich firm uczestniczących w misji spotkała się z ogromnym zainteresowaniem strony irackiej, wśród której dominuje słuszne przeświadczenie o znakomitej proporcji jakości do ceny polskich produktów. Warto jednak wspomnieć, że aby w pełni wykorzystać i wyzwolić potencjał polskich firm na tym rynku potrzebna jest instytucjonalna współpraca z Irakiem w celu zabezpieczenia przepływów finansowych.

W ramach wielobranżowych targów Erbil International Fair 2019 polski Konsulat w Erbilu zorganizował ze środków przekazanych przez MPiT stoisko narodowe dla polskich firm, cieszące się dużym zainteresowaniem, na którym odbywały się bilateralne spotkania biznesowe. Targi uroczyście zainaugurował premier Kurdystanu oraz gubernator Erbilu. Polska delegacja spotkała się również z ministrami handlu i przemysłu oraz elektryczności Kurdystanu.

1 października odbyło się forum gospodarcze zorganizowane przez Erbilską Izbę Przemysłowo-Handlową, podczas którego podpisane zostało Memorandum of Understanding pomiędzy KIG  a Kurdyjską Federacją Izb Handlowo – Przemysłowych. Sygnatariuszami tego porozumienia byli prezes Andrzej Arendarski i prezes Dara Jalil Al-Khayat. Wydarzenie było też okazją do prowadzenia rozmów B2B pomiędzy uczestnikami misji KIG i kontrahentami z Iraku. Realizacji zakładanych celów współpracy gospodarczej i biznesowej sprzyja z jednej strony dynamiczny rozwój ekonomiczny Polski, a z drugiej zauważalna poprawa sytuacji politycznej i bezpieczeństwa w Iraku i Kurdystanie Irackim.

W 2018 roku nasz eksport do Iraku wyniósł 115,9 mln USD i był wyższy niż w roku poprzednim o 21,9 mln USD. Charakteryzuje się zróżnicowanym asortymentem. Największy przyrost sprzedaży odnotowano w takich pozycjach jak: przetwory z mąki (wzrost o 8,8 mln USD), sery i twarogi ( wzrost o 8 mln USD), narzędzia i przyrządy lekarskie i weterynaryjne (wzrost o 3 mln USD), przetwory spożywcze (wzrost o 2,7 mln USD). W I kwartale 2019 roku utrzymywał się wzrostowy trend w naszym eksporcie do Iraku. Sprzedaż zwiększyła się o 32%. Natomiast import był prawie zerowy, co oznacza że nasze firmy przestały kupować iracką ropę. Powyższa statystyka pokazuje jak wiele mamy wspólnie do zrobienia.

2 października uczestnicy misji udali się do oddalonego o 3 godziny drogi, drugiego największego miasta w Irackim Kurdystanie – Sulejmaniji. Celem wizyty było forum biznesowe zorganizowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Sulejmaniji, podczas którego prezentowano potencjał firm z obydwu krajów.

Z cała pewnością Irak i Iracki Kurdystan to rynek niezwykle atrakcyjny dla Polaków z uwagi na jego ekonomiczny potencjał, ale i gościnność mieszkańców regionu, którzy dobrze kojarzą zarówno nasz kraj jak i polskie produkty cieszące się znakomitą renomą.

Kontakt

Bartłomiej Nersewicz
tel. +48 22 630 96 86
e-mail: bnersewicz@kig.pl

Piotr Lipiec
+48 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.