16 Forum Gospodarcze TIME - „Cyfrowa Dekada 2030 - Nowe Rozdanie” [11-12.03.2024]

14.02.2024

KIG i Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji razem na rzecz transformacji technologicznej podczas 16. Forum Gospodarczego TIME

Forum Time

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w Polsce będące neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE.

Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. Program każdego Forum jest wynikiem prac izb gospodarczych działających na rzecz dynamizowania transformacji technologicznej. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej.

Czas na nowe rozdanie. Sztuczna inteligencja w przemyśle i usługach

Nadszedł czas na nowe rozdanie. Czas, aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej z użyciem sztucznej inteligencji w przemyśle i usługach. Zdynamizować przemiany technologiczne, gospodarcze i społeczne, które są ważne tu i teraz nie tylko dlatego, że jako społeczeństwo chcemy zaznać kolejnej poprawy jakości naszego życia, ale także dlatego, że świat nie stoi w miejscu, a my jako kraj powinniśmy i mamy ciągle aspiracje do bycia liderem zmian.

Wymienione problemy pozostają na tyle istotne i trudne, że szczegóły strategii i praktyka ich rozwiązywania powinny być przedmiotem transparentnych uzgodnień pomiędzy firmami, urzędami, ekspertami i obywatelami. Wszystkie osoby i instytucje gotowe do takiego współdziałania zapraszamy do udziału w Forum Gospodarczym TIME „Cyfrowa Dekada 2030 – Nowe Rozdanie” w dniach 11 – 12 marca, a przedstawicieli mediów do informowania o dyskusjach toczonych podczas Forum i wypracowywanych tam wniosków i postulatów.

Celem Forum pozostaje niezmiennie integracja wysiłków krajowych i europejskich organizacji przedsiębiorstw na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej, służącej budowie zielonego ładu gospodarczego UE. FG TIME jest spotkaniem firm telekomunikacyjnych i przedsiębiorstw zaangażowanych w procesy cyfryzacji produkcji i usług, podczas którego dzielimy się wiedzą i opiniami na temat innowacji mających największy potencjał wzrostu konkurencyjności gospodarki.

 

 • Cyfrowa Dekada – strategiczne ramy działania;
 • Strategie gospodarcze – nowe rozdanie;
 • Wpływ regulatorów na realizacje celów „Cyfrowej Dekady”;
 • Koalicja Cyfrowi Seniorzy;
 • AI Act – Polityka sztucznej inteligencji;
 • Polski sektor kosmiczny – wyzwania i oczekiwania;
 • European health data space – nowa siła rozwoju cyfrowego zdrowia;
 • Finansowanie nowoczesnej gospodarki – wyzwania technologiczne, regulacyjne i ekonomiczne;
 • Kompetencje cyfrowe – czy kobiety mogą zmienić rynek pracy ICT w Polsce?;
 • Wdrożenie DSA i DMA w Polsce;
 • Rozwój usług chmurowych w Polsce – EUCS, KCPD, Gaia-X;
 • Cyfrowa higiena.

Więcej >>> TUTAJ

 

Zaproszeni goście:

Krzysztof Gawkowski Wicepremier, Minister Cyfryzacji;

Krzysztof Hetman – Minister, Ministerstwo Rozwoju i Nowoczesnych Technologii;

Paulina Hening-Kloska – Minister Klimatu i Środowiska;

Marzena Okła-Drewnowicz Minister ds. Polityki Senioralnej;

Dariusz Standerski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji;

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka – Podsekretarz Stanu, KPRM;

Jacek Oko – Prezes, UKE;

Rafał Gawin – Prezes, URE;

Daniel Mańkowski – Wiceprezes, UOKiK;

Katarzyna Prusak-Górniak – Wiceprzewodniczącą Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa, Stałe Przedstawicielstwo RP w UE;

Michał Gramatyka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji;

Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe.

Pełna lista prelegentów dostępna jest na fgtime.pl.

 

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI.

 


Program, rejestracja FGTIME – fgtime.pl 
Uczestnictwo w Forum dla dziennikarzy jest bezpłatne

Kontakt
Krzysztof Węglarz
e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl
tel.: 504 278 770

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.